PRACA BADAWCZA
Ocena wpływu hałasu szkolnego na wyniki testów centralnych funkcji słuchowych
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Lublin
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 04-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Kochanek   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: k.kochanek@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2013;2(5):37-41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel:
Ocena wpływu hałasu panującego podczas długich przerw międzylekcyjnych na wyniki testów centralnych funkcji słuchowych u dzieci.

Materiał i metody:
Badaniami objęto grupę 19 uczniów w wieku 10 lat. Badania wykonywane były dwukrotnie – przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz po kilku godzinach zajęć, tuż po zakończeniu długiej przerwy międzylekcyjnej (25 min). Badania prowadzono za pomocą testu słyszenia rozdzielnousznego – DDT, testu rozumienia mowy w szumie – aSPN oraz testu wykrywania przerw w szumie – GDT.

Wyniki i wnioski:
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż ekspozycja na hałas szkolny w trakcie przerw międzylekcyjnych nie wpływa znacząco na wyniki testów psychoakustycznych zastosowanych w pracy. Brak wpływu hałasu na wyniki testów centralnych funkcji słuchowych spowodowany był najprawdopodobniej zbyt krótkim czasem ekspozycji na hałas.

 
REFERENCJE (34)
1.
Engel Z i wsp. Raport – zagrożenie hałasem i wibracjami w Polsce. Warszawa: Komitet Akustyki PAN; 1984.
 
2.
Grzegorczyk J, Halama A, Onisk Z. Wpływ wibracji i hałasu na zdrowie człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej; 1982.
 
3.
Kotus J. Ocena wpływu zagrożeń hałasowych na częstość występowania chorób słuchu z zastosowaniem środków teleinformatycznych. Gdańsk: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; 2007.
 
4.
Sułkowski WJ. wykład 26.11.2010.
 
5.
Augustyńska D, Radosz J. Hałas w szkołach (1) – przegląd badań. Bezpieczeństwo Pracy, 2009; 9(456): 16–9.
 
6.
Augustyńska D, Radosz J. Hałas w szkołach (2) – wpływ hałasu szkolnego na uczniów i nauczycieli oraz jego profilaktyka. Bezpieczeństwo Pracy, 2009; 10(457): 8–10.
 
7.
Koszarny Z, Goryński P. Narażenie uczniów i nauczycieli na hałas w szkole. Rocznik PZH, 1990; 5–6.
 
8.
Koszarny Z. Warunki akustyczne w budynkach szkolnych. Zagadnienia higieniczne środowiska szkolnego. Materiały z konferencji Ocena stanu sanitarno-higienicznego szkół. Problemy Higieny, 2000; 66.
 
9.
Shield B, Dockrell J. Children’s perceptions of their acoustic environment at school and at home. J Acoust Soc Am, 2004; 115: 2964–73.
 
10.
Szłapa P, Bronder A, Pawlas K. Klimat akustyczny w szkole jako czynnik sprawczy niewydolności narządu mowy nauczycieli. W: Majewski J, red. Hałas – Profilaktyka – Zdrowie. Koszalin: Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział w Krakowie; 2004.
 
11.
Boryczka M, Łazicka M. Środowisko szkolne ucznia. Zastosowania Ergonomii, 2005; 1–3.
 
12.
Hetu R., Truchon-Gagnon C., Bilodeau S. Problems of noise in school settings: a review of literature and the results of an exploratory study. J Speech Lang Pathol Audiol, 1990; 14: 31–8.
 
13.
Evans G, Lepore S. Nonauditory effects of noise on children: a critical review. Children’s Environ, 1993; 10: 31–51.
 
14.
Green KB, Pasternack BS, Shore RE. Effects of aircraft noise on reading ability of school-age children. Archives of Environmental Health, 1982; 37: 24–31.
 
15.
Shield B, Dockrell J. The effects of noise on children at school: a review. Building Acoustics, 2003; 10: 97–116.
 
16.
Bronzaft A. The effect of a noise abatement program on reading ability. J Environ Psychol, 1981; 1: 215–22.
 
17.
Maxwell L, Evans G. The effects of noise on pre-school children’s pre-reading skills. J Environ Psychol, 2000; 20: 91–7.
 
18.
Clark C, Martin R, van Kempen E, Alfred T, Head J, Davies H i wsp. Exposure-effect relations between aircraft and road traffic noise exposure at school and reading comprehension: the RANCH project. Am J Epidemiol, 2006; 163: 27–37.
 
19.
Cohen S, Evans G, Krantz D, Stokols D, Kelly S. Aircraft noise and children: longitudinal and cross-sectional evidence on adaptation to noise and the effectiveness of noise abatement. J Person Soc Psychol, 1981; 40: 331–45.
 
20.
Dockrell J, Shield B. Children’s perceptions of their acoustic environment at school and at home. J Acoust Soc Am, 2004; 115: 2964–73.
 
21.
Klatte M, Meis M, Sukowski H, Schick A. Effects of irrelevant speech and traffic noise on speech perception and cognitive performance in elementary school children. Noise Health, 2007; 9(36): 64–74.
 
22.
Bradlow A, Krauss N, Hayes E. Speaking clearly for children with learning disabilities: sentence perception in noise. J Speech Lang Hear Res, 2003; 46: 80–97.
 
23.
Nelson P, Soli S. Acoustical barriers to learning: children at risk in every classroom. Lang Speech Hear Schools, 2000; 31: 356–61.
 
24.
Sun W, Zhang L, Lu J, Yang G, Laundrie E, Salvi R. Noise exposure induced enhancement of auditory cortex response and changes in gene expression. Neuroscience, 2008; 2: 374–80.
 
25.
Gröschel M, Götze R, Ernst A, Basta D. Differential impact of temporary and permanent noise-induced hearing loss on neuronal cell density in the mouse central auditory pathway. J Neurotrauma, 2010; 27(8): 1499–507.
 
26.
Moch-Sibony A. Study of the effects of noise on personality and certain psychomotor and intellectual aspects of children, after a prolonged exposure. Travail Humane, 1984; 47: 155–65.
 
27.
Dajos K, Piłka A, Senderski A, Kochanek K, Skarżyński H. Wyniki testów ośrodkowych funkcji słuchowych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Otorynolaryngologia; praca w druku.
 
28.
Shield B, Dockrell J. The effects of environmental and classroom noise on the academic attainments of primary school children. J Acoust Soc Am, 2008; 100: 133–44.
 
29.
Haines M, Stansfeld S, Head J, Job R. Multi-level modelling of aircraft noise on performance tests in schools around Heathrow Airport London. J Epidemiol Commun Health, 2002; 56: 139–44.
 
30.
Moncrieff DW. Dichotic listening in children: Age-related changes in direction and magnitude of ear advantage. Brain and Cognition, 2011; 76: 316–22.
 
31.
Asbojrnsen AE, Hughdal K. Attentional effects in dichotic listening. Brain and Language, 1995; 49: 189–201.
 
32.
Wilson RH, Bell TS, Koslowski JA. Learning effects associated with repeated word-recognition measures. Rusing sentence materials. Journal of Rehabilitation Research and Development, 2003; 40(4): 329–36.
 
33.
Simões MF, Ferreira I, Schochat E. Test and retest of auditory processing: reliability of the evaluation. Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 2011; 16(1): 42–8.
 
34.
Sun W, Tang L, Allmana BL. Environmental Noise affects auditory temporal processing development and NMDA-2B receptor expression in auditory cortex. Behav Brain Res., 2011; 218(1): 15–20.
 
Scroll to top