PRACA PRZEGLĄDOWA
Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego – przegląd literatury
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Audiologii Eksperymentalnej, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 04-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Dajos-Krawczyńska   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Audiologii Eksperymentalnej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: k.dajos@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2013;2(5):9-14
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ośrodkowe zaburzenia słuchu definiowane są jako trudności z przetwarzaniem informacji akustycznych, które mogą wpływać na zdolności językowe, komunikacyjne czy edukacyjne dziecka. Diagnoza ośrodkowych zaburzeń słuchu stwarza duże problemy, przede wszystkim ze względu na brak jednolitych procedur diagnostycznych, precyzyjnych kryteriów kwalifikacji do grupy normy i patologii, a także znaczący wpływ różnych czynników osobniczych (m.in. wieku, poziomu rozwoju językowego i poznawczego) na wyniki poszczególnych testów. Ośrodkowe zaburzenia słuchu często współwystępują z innymi zaburzeniami (ADHD, dysleksją, SLI), co dodatkowo utrudnia postawienie pewnej diagnozy. W niniejszej pracy dokonano przeglądu zagadnień dotyczących trudności, które mogą się pojawić w procesie diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego.
 
REFERENCJE (57)
1.
American Speech-Language-Hearing Association. (Central) Auditory Processing Disorders, Technical Report, 2005.
 
2.
Kreisman NV, John AB, Kreisman BM, Hall III JW, Crandell CC. Psychosocial status of children with Auditory Processing Disorder. J Am Acad Audiol, 2012; 23: 222–33.
 
3.
Skoczylas A, Lewandowska M, Pluta A, Kurkowski ZM, Skarżyński H. Ośrodkowe zaburzenia słuchu – wskazówki diagnostyczne i propozycje terapii. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 11–8.
 
4.
Sharma M, Purdy SC, Kelly AS. Comorbidity of Auditory Processing, Language, and Reading Disorders. J Speech Lang Hear Res, 2009; 52: 706–22.
 
5.
Ferguson MA, Hall RL, Riley A, Moore DR. Communication, listening, cognitive and speech perception skills in children with Auditory Processing Disorder (APD) or Specific Language Impairment (SLI). J Speech Lang Hear Res, 2011; 54: 211–27.
 
6.
Sahli S. Auditory Processing Disorder in children: Definition, assessment and management. Int Adv Otol, 2009; 5(1): 104–15.
 
7.
Moore DR, Ferguson MA, Edmondson-Jones AM, Ratib S, Riley A. Nature of Auditory Processing Disorder in children. Pediatrics, 2010; 126(2): 382–90.
 
8.
Hassan ES. Central auditory functions in primary school children with and without phonological awareness problems. Egyptian Journal of Ear, Nose, Throat and Allied Sciences, 2013; 14(2): 137–42.
 
9.
Wilson WJ, Heine C, Harvey LA. Central Auditory Processing and Central Auditory Processing Disorder: Fundamental questions and considerations. The Australian And New Zealand Journal Of Audiology, 2004; 26(2): 80–93.
 
10.
American Academy of Audiology Clinical Practice Guidelines. Guidelines for the diagnosis, treatment and management of children and adults with Central Auditory Processing Disorder, 2010.
 
11.
Bellis TJ. W: Musiek FE, Chermak GD, red. Handbook of (Central) Auditory Processing Disorder, vol I, Auditory Neuroscience and Diagnosis, Plural Publishing, 2007.
 
12.
Rosen S. “A riddle wrapped in a mystery inside an enigma”: defining Central Auditory Processing Disorder. Am J Audiol, 2005; 14: 139–42.
 
13.
Wilson W. Confused about APD? Then consider the following questions. Acquiring knowledge in speech, language and hearing, 2003; 5(3): 123–6.
 
14.
American Speech-Language-Hearing Association Taskforce on Central Auditory Processing Consensus Development. Central auditory processing: Current status of research and implications for clinical practice. Am J Audiol, 1996; 5: 41–54.
 
15.
Cacace AT, McFarland DJ. Factors Influencing Tests of Auditory Processing: A perspective on current issues and relevant concerns. J Am Acad Audiol, 2013; 24: 572–89.
 
16.
Bellis TJ, Anzalone AM. Intervention approaches for individuals with (Central) Auditory Processing Disorders. Contemp Issues Commun Sci Disord, 2008; 35: 143–53.
 
17.
Fuente A, McPherson B. Ośrodkowe procesy przetwarzania słuchowego: wprowadzenie i opis testów możliwych do zastosowania u pacjentów polskojęzycznych. Otorynolaryngologia, 2007; 6(2): 66–76.
 
18.
Skoczylas A, Cieśla K, Kurkowski ZM, Czajka N, Skarżyński H. Diagnoza i terapia osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w Polsce. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): 51–5.
 
19.
Schminky MM, Baran JA. Central Auditory Processing Disorders. An overview of assessment and management practices. Deaf-Blind Perspectives, 1999; 7(1): 1–6.
 
20.
Keith RW. Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego – postępy w rozumieniu istoty choroby. Otorynolaryngologia, 2004; 3(1): 7–14.
 
21.
Senderski A. Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Algorytm postępowania diagnostycznego. Materiały Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, 2002.
 
22.
Ghanizadeh A. Screening signs of auditory processing problem: Does it distinguish attention deficit hyperactivity disorder subtypes in a clinical sample of children? Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2009; 73: 81–7.
 
23.
Schow RL, Seikel JA, Chermak GD, Berent M. Central auditory processes and test measures: ASHA 1996 revisited. Am J Audiol, 2000; 9(2): 63–8.
 
24.
Baran JA. Test battery considerations. W: Musiek FE, Chermak GD, red. Handbook of (Central) Auditory Processing Disorder, vol I, Auditory Neuroscience and Diagnosis. Plural Publishing; 2007, 163–92.
 
25.
Lagacé J, Jutras B, Gagné JP. Understanding the listening problems in noise experimented by children with Auditory Processing Disorders. http://www.icben.org/2008/PDFs..., 10.07.2013.
 
26.
Hill PR, Hogben JH, Bishop DMV. Auditory frequency discrimination in children with Specific Language Impairment: A longitudinal study. J Speech Lang Hear Res., 2005; 48: 1136–46.
 
27.
Bellis T. Comprehensive Central Auditory Assessment. W: Assessment and management of Central Auditory Processing Disorders in the educational setting: From ccience to practice, Clifton Park, NY: Thomson/Delmar Learning; 2003, 231–65.
 
28.
Buss E, Hall III JW, Grose J. Psychometric functions for pure tone intensity discrimination: Slope differences in school-aged children and adults. J Acoust Soc Am, 2009; 125(2): 1050–8.
 
29.
Moore DR, Ferguson MA, Halliday LF, Riley A. Frequency discrimination in children: Perception, learning and attention. Hear Res, 2008; 238: 147–54.
 
30.
Bamiou DE, Musiek FE, Luxon LM. Aetiology and clinical presentations of auditory processing disorders – a review. Arch Dis Child, 2001; 85: 361–5.
 
31.
Martin JS, Jerger JF. Some effects of aging on central auditory processing. J Rehabil Res Dev, 2005; 42(4), Suppl 2: 25–44.
 
32.
Moore DR. Auditory processing disorders: acquisition and treatment. J Commun Disord, 2007, 40: 295–304.
 
33.
Rosen S, Cohen M, Vanniasegaram I. Auditory and cognitive abilities of children suspected of auditory processing disorder (APD). Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2010; 74: 594–600.
 
34.
Cook JR, Mausbach T, Burd L, Gascon GG, Slotnick HB, Patterson B i wsp. A preliminary study of the relationship between Central Auditory Processing Disorder and Attention Deficit Disorder. J Psychiatr Neurosci, 1993; 18(3): 130–7.
 
35.
Chermak GD, Tucker E, Seikel JA. Behavioral characteristics of Auditory Processing Disorder and Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: Predominantly inattentive type. J Am Acad Audiol, 2002; 13: 332–8.
 
36.
Walker MM, Shinn JB, Cranford JL, Givens GD, Holbert D. Auditory Temporal Processing Performance of young adults with reading disorders. J Speech Lang Hear Res, 2002; 45: 598–605.
 
37.
Rosen S. Auditory processing in dyslexia and specific language impairment: is there a deficit? What is its nature? Does it explain anything? J Phon, 2003; 31: 509–27.
 
38.
McArthur GM, Bishop DVM. Frequency Discrimination Deficits in people with Specific Language Impairment: reliability, validity and linguistic correlates. J Speech Lang Hear Res, 2004; 47: 527–41.
 
39.
Dlouha O, Novak A, Vokral J. Central Auditory Processing Disorder (CAPD) in children with Specific Language Impairment (SLI). Central auditory tests. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2007; 71: 903–7.
 
40.
Miller CA, Wagstaff DA. Behavioral profiles associated with auditory processing disorder and specific language impairment. J Commun Disord, 2011; 44: 745–63.
 
41.
Davids N, Segers E, van den Brink D, Mitterer H, van Balkom H, Hagoort P i wsp. The nature of auditory discrimination problems in children with specific language impairment: An MMN study. Neuropsychologia, 2011; 49: 19–28.
 
42.
Rinker T, Kohls G, Richter C, Maas V, Schulz E, Schecker M. Abnormal frequency discrimination in children with SLI as indexed by mismatch negativity (MMN). Neurosci Lett, 2007; 413: 99–104.
 
43.
Vandewalle E, Boets B, Ghesquie’re P, Zink I. Auditory processing and speech perception in children with specific language impairment: Relations with oral language and literacy skills. Res Dev Disabil, 2012; 33: 635–44.
 
44.
Lewandowska M, Ganc M, Włodarczyk E, Senderski A, McPherson DL, Bednarek D i wsp. Central auditory processes predict reading abilities of children with developmental dyslexia. Journal of Hearing Science, 2013; 3(2): 1–11.
 
45.
Heiervang E, Stevenson J, Hugdahl K. Auditory processing in children with dyslexia. J Child Psychol Psychiatry, 2002; 43(7): 931–8.
 
46.
Hari R, Kiesila P. Deficit of temporal auditory processing in dyslexic adults. Neurosci Lett, 1996; 205: 138–40.
 
47.
Dawes P, Bishop DVM. Psychometric profile of children with auditory processing disorder and children with dyslexia. Arch Dis Child, 2010; 95: 432–6.
 
48.
Dawes P, Bishop DVM, Sirimanna T, Bamiou DE. Profile and aetiology of children diagnosed with Auditory Processing Disorder (APD). Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2008; 72: 483–9.
 
49.
Yalçınkaya F, Muluk NB, Şahin S. Effects of listening ability on speaking, writing and reading skills of children who were suspected of auditory processing difficulty. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2009; 73: 1137–42.
 
50.
Iliadou V, Bamiou DE, Kaprinis S, Kandylis D, Kaprinis G. Auditory Processing Disorders in children suspected of Learning Disabilities – A need for screening. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2009; 73: 1029–34.
 
51.
Krüger RJ, Krüger JJ, Hugo R, Campbell NG. Relationship patterns between Central Auditory Processing Disorders and Language Disorders, Learning Disabilities, and Sensory Integration Dysfunction. Commun Disord Q, 2001; 22(2): 87–98.
 
52.
McArthur GM, Ellis D, Atkinson CM, Coltheart M. Auditory processing deficits in children with reading and language impairments: Can they (and should they) be treated? Cognition, 2008; 107: 946–77.
 
53.
Walker MM, Givens GD, Cranford JL, Holbert D, Walker L. Auditory pattern recognition and brief tone discrimination of children with reading disorders. J Commun Disord, 2006; 39: 442–55.
 
54.
Sharma M, Purdy SC, Newall P, Wheldall K, Beaman R, Dillon H. Electrophysiological and behavioral evidence of auditory processing deficits in children with reading disorder. Clin Neurophysiol, 2006; 117: 1130–44.
 
55.
Bellis TJ, Billiet C, Ross J. The utility of visual analogs of central auditory tests in the differential diagnosis of (Central) Auditory Processing Disorder and Attention Deficit Hyperactivity Disorder. J Am Acad Audiol, 2011; 22(8): 501–14.
 
56.
Bellis TJ, Ross J. Performance of normal adults and children on central auditory diagnostic tests and their corresponding visual analogs. J Am Acad Audiol, 2011; 22: 491–500.
 
57.
Wilson WJ, Arnott W. Using Different Criteria to diagnose (Central) Auditory Processing Disorder: how big a difference does it make? J Speech Lang Hear Res, 2013; 56: 63–70.
 
Scroll to top