PRAKTYKA KLINICZNA
Analiza i przegląd narzędzi ankietowych stosowanych w diagnostyce i rehabilitacji narządu słuchu u dzieci w pierwszych latach życia – przegląd literatury
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 28-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anita Obrycka   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: a.obrycka@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2016;5(3):64-70
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy dokonano przeglądu i analizy narzędzi ankietowych stosowanych w diagnostyce i ocenie postępów rehabilitacji narządu słuchu u dzieci w pierwszych latach życia. Wśród narzędzi poddanych analizie wyłącznie kwestionariusze PEACH i LittlEARS charakteryzuje odpowiednia trafność i rzetelność potwierdzająca ich wysoką jakość pomiarową w tej grupie dzieci. Tylko wyniki badania kwestionariuszami IT-MAIS, LittlEARS i PEACH można porównać z wynikami uzyskiwanymi przez dzieci ze słuchem prawidłowym. Spośród wyżej wymienionych jedynym narzędziem zwalidowanym w języku polskim jest kwestionariusz LittlEARS.
FINANSOWANIE
Publikacja powstała w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” INNOSENSE, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/ ST7/04213.
 
REFERENCJE (33)
1.
Carney AE. Audition and the development of oral communication competency. W: Bess FH, Gravel JS, Tharpe AM, red. Amplification for children with auditory deficits. Nashville: Bill Wilkerson Center Press, 1996.
 
2.
Skarżyński H, Szuchnik J, Mueller-Malesińska M. Implanty ślimakowe – rehabilitacja. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących, 2004.
 
3.
Allum D. Cochlear implant rehabilitation in children and adults. London: Whurr Publishers,1996.
 
4.
Hoey H, McGee H, Fitzgerald M, Mortensen H, Hougaard P i wsp. Parent and health professional perspectives in the management of adolescents with diabetes: development of assessment instruments for international studies. Qual Life Res, 2006; 15: 1033–42.
 
5.
Watson L, Baranek G, Crais E, Reznick S, Dykstra J, Perryman T. The first year inventory: retrospective parent responses to a questionnaire designed to identify one-year-olds at risk for autism. J Autism Dev Disord, 2007; 37: 46–61.
 
6.
Cole E, Flexer C. Children with hearing loss developing listening and talking, birth to six. San Diego, CA: Plural Pub, 2007.
 
7.
Osterlind Constructing test items: multiple-choice, constructed-response, performance, and other formats. Boston, Dordrecht, London: Kluwer Academic Publishers, 2001.
 
8.
Obrycka A, Padilla J, Pankowska A, Lorens A, Skarżyński H. Production and evaluation of a Polish version of the LittlEars questionnaire for the assessment of auditory development in infants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2009; 73: 1035–42.
 
9.
Obrycka A. Adaptacja i wykorzystanie kwestionariusza LittlEARS. Rozprawa doktorska, 2014.
 
10.
Bagatto M, Moodie S, Malandrino A, Richert F, Clench D, Scollie S. The University of Western Ontario Pediatric Audiological Monitoring Protocol (UWO PedAMP). Trends Amplif, 2011; 15: 57–76.
 
11.
Zimmerman-Phillips S, Osberger M, Robbins A. Infant-Toddler Meaningful Auditory Integration Scale. Sylmar, CA: Advanced Bionics Corp, 1997.
 
12.
Ching T, Hill M. P.E.A.C.H Diary. 2005. Pobrane z: http://outcomes.nal.gov.au/.
 
13.
Ching T, Hill M. Parents’ Evaluation of Aural/Oral Performance of Children (P.E.A.C.H.). 2005. Pobrane z: http://outcomes.nal.gov.au.
 
14.
Anderson K. ELF – Early Listening Function. 2002. Pobrane z: www.southalabama.edu/alliedhealth/speechandhearing/eadams/ELF_Questionnaire.pdf.
 
15.
Stredler-Brown A, Johnson D. Functional auditory performance indicators: an integrated approach to auditory development. 2001. Pobrane z: http://www.tsbvi.edu/attachmen....
 
16.
Tsiakpini L, Weichbold V, Kühn-Inacker H, Coninx F, D’Haese P. Almadin S. LittlEARS Auditory Questionnaire Manual. Innsbruck: MED-EL, 2004.
 
17.
Weichbold V, Tsiakpini L, Coninx F, D’Haese P. Development of a parent questionnaire for assessment of auditory behaviour of infants up to two years of age. Laryngorhinootologie, 2005; 84: 328–34.
 
18.
Robbins A, Renshaw J, Berry S. Evaluating meaningful auditory integration in profoundly hearing-impaired children. Am. J. Otol., 1999; 12: 144–50.
 
19.
Weichbold V, Anderson I, D’Haese P. Validation of three adaptations of the Meaningful Auditory Integration Scale (MAIS) to German, English and Polish. Int J Audiol, 2004; 43: 156–61.
 
20.
Zheng Y, Soli S, Wang K, Meng J, Meng Z, Xu K. A normative study of early prelingual auditory development. Audiol Neurotol, 2009; 14: 214–22.
 
21.
Fronczyk K. Psychometria. Warszawa: Vizja Press & IT, 2009.
 
22.
Ching T, Hill M. The Parents’ Evaluation of Aural/Oral Performance of Children (PEACH) scale: normative data. J Am Acad Audiol, 2007; 18: 220–35.
 
23.
Bagatto M, Scollie S. Validation of the Parents’ Evaluation of Aural/Oral Performance of Children (PEACH) Rating Scale. J Am Acad Audiol, 2013; 24: 121–25.
 
24.
Ferreira K, Moret A, Bevilacqua M, Rde S. Translation and adaptation of functional auditory performance indicators (FAPI). J Appl Oral Sci, 2011; 19: 586–98.
 
25.
Northern J, Downs M. Hearing in children. Baltimore: Williams & Wilkins, 1991.
 
26.
International Test Commission (2010) International Test Commission guidelines for translating and adapting tests. Pobrane z: http://www.intestcom.org.
 
27.
American Educational Research Association, American Psychological Association, National Council on Measurement in Education Revised Version of Standards for Educational and Psychological Testing. AERA, 2014.
 
28.
Obrycka A, Piotrowska A, Lorens A, Pankowska A, Padilla J, Skarżyński H. Adaptacja kwestionariusza LittlEARS do języka polskiego. Now Audiofonol, 2013; 2: 33–39.
 
29.
Coninx F, Weichbold V, Tsiakpini L, Autrique E, Bescond G, Tamas L i wsp. Validation of the LittlEARS® Auditory Questionnaire in children with normal hearing. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2009; 73: 1761–68.
 
30.
Geal-Dor M, Jbarah R, Meilijson S, Adelman C, Levi H. The Hebrew and the Arabic version of the LittlEARS® Auditory Questionnaire for the assessment of auditory development: results in normal hearing children and children with cochlear implants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2011; 75: 1327–32.
 
31.
Bagatto M, Brown C, Moodie S, Scollie S. External validation of the LittlEARS® Auditory Questionnaire with English-speaking families of Canadian children with normal hearing. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2011; 75: 815–17.
 
32.
Obrycka A, Lorens A, Piotrowska A, Skarżyński H. Ocena rozwoju słuchowego dzieci z głębokim niedosłuchem, którym wszczepiono implant ślimakowy we wczesnym dzieciństwie. Now Audiofonol, 2014; 3: 59–65.
 
33.
Obrycka A, Lorens A, Piotrowska A, Skarżyński H. Wykorzystanie kwestionariusza LittlEARS do oceny skuteczności interwencji związanej ze stosowaniem implantu ślimakowego u małych dzieci z głębokim niedosłuchem. Now Audiofonol, 2014; 3: 52–58.
 
Scroll to top