PRAKTYKA KLINICZNA
Kwestionariusz przesiewowy zaburzeń przetwarzania słuchowego – „SCAP” – przegląd literatury
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 28-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Dajos-Krawczyńska   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: k.dajos@gmail.com
 
 
Now Audiofonol 2016;5(3):71-76
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zaburzenia przetwarzania słuchowego występują u 2–3% dzieci w wieku szkolnym oraz 23% do nawet 75% osób w wieku starszym. Ze względu na ich wpływ na codzienne funkcjonowanie, konieczne jest opracowanie takich technik i narzędzi przesiewowych, które pozwolą szybko i skutecznie wyłonić z populacji osoby z grupy ryzyka APD. Narzędziem takim mogą być nie tylko testy psychoakustyczne, lecz także różnego rodzaju kwestionariusze. Celem pracy było przedstawienie i omówienie kwestionariusza „Screening Checklist of Auditory Processing – SCAP” w wersji dla dzieci w wieku szkolnym i osób dorosłych.
FINANSOWANIE
Publikacja powstała w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” INNOSENSE, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
 
REFERENCJE (17)
1.
American Speech-Language-Hearing Association, (Central) Auditory Processing Disorders, Technical Report, 2005, www.asha.org.
 
2.
Dajos-Krawczyńska K, Piłka A, Jędrzejczak WW, Skarżyński H. Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego – przegląd literatury. Now Audiofonol, 2013; 2(5): 9–14.
 
3.
Wilson WJ, Jackson A, Pender A, Rose C, Wilson J, Heine C i wsp. The CHAPS, SIFTER, and TAPS-R as predictors of (C)AP skills and (C)APD. J Speech Lang Hear Res, 2011; 54: 278–91.
 
4.
Muthuselvi T, Yathiraj A. Utility of the screening checklist for auditory processing (SCAP) in detecting (C)APD in children. Student Research at A.I.I.S.H. Mysore, 2009.
 
5.
American Speech-Language-Hearing Association, Central Auditory Processing: Current Status of Research and Implications for Clinical Practice. Am J Audiol, 1996; 5: 41–54.
 
6.
Schow RL, Seikel JA. Screening for (central) auditory processing disorder. W: Musiek FE, Chermak GD, red. Handbook of (central) auditory processing disorder: Auditory neuroscience and diagnosis. San Diego, CA: Plural, 2007; 1: 137–59.
 
7.
Yathiraj A, Mascarenhas K. Effect of auditory stimulation of central auditory processing in children with CAPD. A project funded by the AIISH research fund, 2003. http://203.129.241.86:8080/dig....
 
8.
Yathiraj A, Mascarenhas K. Auditory profile of children with suspected auditory processing disorder. J Ind Speech Hear Assoc, 2004; 18: 6–14.
 
9.
Vaidyanath R, Yathiraj A. Screening checklist for auditory processing in adults (SCAP-A): development and preliminary findings. J Hear Sci, 2014; 4(1): 27–37.
 
10.
Yathiraj A, Maggu AR. Comparison of a screening test and screening checklist for auditory processing disorders. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2013; 77: 990–95.
 
11.
Vaidyanath R, Yathiraj A. Relation between two scoring procedures to assess auditory memory and sequencing abilities. J Hear Sci, 2014; 4(4): 42–50.
 
12.
Kumar P, Kumar Gupta R. Cortical processing of speech in children with dyslexia. International Journal of Health Sciences & Research, 2014; 4(10): 221–28.
 
13.
Gates GA. Central auditory processing in presbycusis: an epidemiologic perspective. W: Hearing care for adults 2009. The Challenge of Aging, An International Conference Sponsored by Phonak, Chicago, Illinois, USA.
 
14.
Marshall L. Auditory processing in aging listeners. J Speech Hear Disord, 1981; 46: 226–40.
 
15.
Pichora-Fuller MK. Cognitive aging and auditory information processing. Int J Audiol, 2003; 42(2): 26–32.
 
16.
Harris KC, Eckert MA, Ahlstrom JB, Dubno JR. Age-related differences in gap detection: Effects of task difficulty and cognitive ability. Hear Res, 2010; 264: 21–29.
 
17.
Humes LE. Do ‘auditory processing’ tests measure auditory processing in the elderly? Ear Hear, 2005; 26: 109–19.
 
Scroll to top