PRAKTYKA KLINICZNA
Hospitalizacja rehabilitacyjna w kryzysie związanym z doświadczaniem szumów usznych jako ramy dla interwencji psychologicznej w procesie adaptacji do dolegliwości
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Rehabilitacji, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 04-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Fludra   

Światowe Centrum Słuchu, Klinika Rehabilitacji, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: m.fludra@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2013;2(5):51-54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Szumy uszne to percepcja dźwięku będąca wyłącznie rezultatem aktywności systemu nerwowego, bez jakiejkolwiek aktywności mechanicznej w ślimaku. Szumy uszne to problem społeczny – dotyczą około 20,1% populacji. W pracy przedstawiona została forma pomocy pacjentom z szumami usznymi, jaką są hospitalizacje rehabilitacyjne prowadzone przez psychologów z Kliniki Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) w Międzynarodowym Centrum Rehabilitacji (MCR) w Łebie. Celem opisywanych, głównie psychologicznych, oddziaływań opartych na założeniach terapii poznawczo-behawioralnej jest ułatwienie pacjentom adaptacji do dolegliwości, jaką są szumy, a która to dolegliwość, jak pokazują badania, może wywołać kryzys w funkcjonowaniu człowieka – niekorzystnie wpływać na stan psychiczny, styl życia, jakość snu i odpoczynku oraz relacje społeczne. Zadaniem opisywanych hospitalizacji rehabilitacyjnych nie jest leczenie szumów, lecz kształtowanie takich reakcji na szumy w obszarach percepcji, uwagi, emocji i zachowania, które wpłyną na zmianę odczuwania ich dokuczliwości i poprawę funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym. W pracy zostały opisane również wstępne wyniki oceniające skuteczność hospitalizacji rehabilitacyjnych w pomocy pacjentom z szumami usznymi.
 
REFERENCJE (16)
1.
Bartnik G. Najnowsze hipotezy powstawania szumu w uszach oparte na patofizjologii w różnych miejscach drogi słuchowej. Audiofonologia, 1997; 11: 183–93.
 
2.
Fabijańska A. Badania epidemiologiczne szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej na świecie i w Polsce. W: Skarżyński H, red. Szumy uszne i nadwrażliwość na dźwięki. Warszawa: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; 1998, 35–41.
 
3.
Newman CW. Audiologic management of tinnitus: Issues and options. The Hearing Journal, 1999; 52(11): 10–6.
 
4.
Tyler RS, Baker LJ. Difficulties experienced by tinnitus sufferers. J Speech Hear Disord, 1983; 48: 150–4.
 
5.
Andersson G, Ericsson J, Lundh L, Lyttkens L. Tinnitus and cognitive interference: a Stroop Paradigm study. J Speech Lang Hear Res, 2000; 43: 1168–73.
 
6.
Rossiter S, Stevens C, Walker G. Tinnitus and its effect on working memory and attention. J Speech Lang Hear Res, 2006; 49: 150–60.
 
7.
Kotyło P, Merecz D, Niebudek-Bugusz E, Śliwińska-Kowalska M. Program oceny i interwencji psychologicznej u pacjentów z szumami usznymi. Otorynolaryngologia – Przegląd Kliniczny, 2006; 5(4): 189–94.
 
8.
Goldberg D, Williams P. Podręcznik dla użytkowników Kwestionariusza Ogólnego Stanu Zdrowia. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera; 2001.
 
9.
Stouffer JL, Tyler RS. Characterization of tinnitus by tinnitus patients. J Speech Hear Disord, 1990; 55: 439–53.
 
10.
James RK, Gilliland BE. Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 2006.
 
11.
Henry JL, Wilson PH. Coping with tinnitus: Two studies of psychological and audiological characterstics of patients with high and low tinnitus-related distress. Int Tinnitus J, 1995; 1: 85–92.
 
12.
Henry JL, Wilson PH. The psychological management of chronic tinnitus. A Cognitive-Behavioral Approach. Boston: Allyn and Bacon; 2001.
 
13.
Dodziuk A. Żal po stracie, czyli o przeżywaniu żałoby. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP; 2001.
 
14.
Bartnik G, Fabijańska A, Raj-Koziak D, Borawska B, Karpiesz L. Wyniki habituacji szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej metodą Tinnitus Retraining Terapy. Otorynolaryngologia, 2003; 2(2): 83–9.
 
15.
Andersson G. Psychological aspects of tinnitus and the application of cognitive – behavioral therapy. Clin Psychol Rev, 2002; 22(7): 977–90.
 
16.
Borawska B, Bartnik G, Karpiesz L, Szymańska E, Senderski A, Skarżyński H. Wstępna ocena przydatności terapii dźwiękowej u pacjentów z szumami usznymi i/lub nadwrażliwością słuchową leczonych metodą habituacji (TRT). Audiofonologia, 2004; 24: 145–53.
 
Scroll to top