PRACA BADAWCZA
Pilotażowy program badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym w Tadżykistanie
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Diagnostyki i Rehabilitacji Okulistycznej i Narządów Zmysłu, Warszawa
 
3
Instytut Narządów Zmysłów, Warszawa
 
4
Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 04-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Henryk Skarżyński   

Zakład Diagnostyki i Rehabilitacji Okulistycznej i Narządów Zmysłu, ul. Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa, e-mail: p.skarzynski@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2013;2(5):42-47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W czerwcu 2011 r. podczas kongresu Europejskich Towarzystw Audiologicznych w Warszawie podpisano Europejski Konsensus Naukowy w zakresie wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Idea ta była jednym z priorytetów realizowanych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) podczas prezydencji Polski w Radzie Unii Europy w 2011 roku. W wyniku współpracy z zespołem z Tadżykistanu, w listopadzie 2012 roku pilotażowe badania przesiewowe słuchu przeprowadzono wspólnie w dwóch szkołach w stolicy kraju – Duszanbe. Badania wykonano przy użyciu Platformy Badań Zmysłów. Wykorzystano badanie audiometrii tonalnej oraz kwestionariusze dla rodziców i dzieci. Badaniami objęto łącznie 143 uczniów. Wynik pozytywny uzyskano u 34 uczniów (24%). 24 uczniów wymagało opieki specjalistycznej, łącznie z leczeniem operacyjnym. Badania pozwoliły na walidowanie procedury badań przesiewowych w Azji Środkowej. Odsetek wyników pozytywnych był wyższy niż w Polsce. Pilotażowy program pozwolił zwalidować także centralną bazę oraz system naukowy SZOK w nowej wersji językowej.
 
REFERENCJE (30)
1.
Mueller-Malesinska M, Skarzynski H, Oltarzewski M, Szymborski J, Ratynska J. Project of the countrywide data collecting system for neonatal hearing screening programme in Poland. Scand Audiol Suppl, 2001; 52: 197–8.
 
2.
Skarżyński PH, Kochanek K, Skarżyński H, Senderski A, Wysocki J, Szkiełkowska A i wsp. Hearing Screening Program In School-Age Children In Western Poland. Int Adv Otol, 2011; 7(2): 194–200.
 
3.
Paludetti G, Conti G, DI Nardo W, DE Corso E, Rolesi R, Picciotti PM i wsp. Infant hearing loss: from diagnosis to therapy. Official Report of XXI Conference of Italian Society of Pediatric Otorhinolaryngology. Acta Otorhinolaryngol Ital, 2012; 32(6): 347–70.
 
4.
Ciorba A, Hatzopoulos S, Busi M, Guerrini P, Petruccelli J, Martini A. The universal newborn hearing screening program at the University Hospital of Ferrara: focus on costs and software solutions. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2008; 72(6): 807–16.
 
5.
Yee-Arellano HM, Leal-Garza F, Pauli-Müller K. Universal newborn hearing screening in Mexico: results of the first 2 years. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2006; 70(11): 1863–70.
 
6.
Arslan S, Işik AU, Imamoğlu M, Topbaş M, Aslan Y, Ural A. Universal newborn hearing screening; automated transient evoked otoacoustic emissions. B-ENT, 2013; 9(2): 122–31.
 
7.
Garabli H, Genc GA, Kayikci MEK, Turkyilmaz MD, Ozturk B, Karabulut E i wsp. Hearing screening protocols of babies with hearing loss risk factors in Turkey. Int Adv Otol, 2010; 6(2): 216–22.
 
8.
Wolff R, Hommerich J, Riemsma R, Antes G, Lange S, Kleijnen J. Hearing screening in newborns: systematic review of accuracy, effectiveness, and effects of interventions after screening. Arch Dis Child, 2010; 95(2): 130–35.
 
9.
Javidnia H, Vaccani JP. Progressive sensorineural hearing loss in children with congenital diaphragmatic hernias. J Otolaryngol Head Neck Surg, 2009; 38(1): 29–31.
 
10.
Westerberg BD, Skowronski DM, Stewart IF, Stewart L, Bernauer M, Mudarikwa L. Prevalence of hearing loss in primary school children in Zimbabwe. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2005; 69(4): 517–25.
 
11.
Ross DS, Holstrum WJ, Gaffney M, Green D, Oyler RF, Gravel JS. Hearing screening and diagnostic evaluation of children with unilateral and mild bilateral hearing loss. Trends Amplif, 2008; 12(1): 27–34.
 
12.
Holstrum WJ, Gaffney M, Gravel JS, Oyler RF, Ross DS. Early intervention for children with unilateral and mild bilateral degrees of hearing loss. Trends Amplif, 2008; 12(1): 35–41.
 
13.
Taljaard DS, Leishman NF, Eikelboom RH. Personal listening devices and the prevention of noise induced hearing loss in children: the Cheers for Ears Pilot Program. Noise Health, 2013; 15(65): 261–8.
 
14.
Mahboubi H, Oliaei S, Badran KW, Ziai K, Chang J, ZardouzS i wsp. Systematic assessment of noise amplitude generated by toys intended for young children. Otolaryngol Head Neck Surg, 2013; 148(6): 1043–7.
 
15.
Morata TC. Young people: their noise and music exposures and the risk of hearing loss. Int J Audiol, 2007; 46(3): 111–2.
 
16.
Tarshish Y, Leschinski A, Kenna M. Pediatric sudden sensorineural hearing loss: diagnosed causes and response to intervention. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2013; 77(4): 553–9.
 
17.
Nelson M, Roger G, Koltai PJ, Garabedian EN, Triglia JM, Roman S i wsp. Congenital cholesteatoma: classification, management, and outcome. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2002; 128(7): 810–4.
 
18.
Skarzynski H, Kochanek K, Senderski A, Skarzynski PH, Ludwikowski M, Kopaczewski M i wsp. Organization of the Hearing Screening Examinations in Polish Schools in Rural Areas and Small Towns. Cochlear Implants Int, 2010, Suppl.1; 11: 143–7.
 
19.
Skarżyński H, Piotrowska A. Screening for pre-school and school-age hearing problems: European Consensus Statement. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2012; 76(1): 120–1.
 
20.
Skarżyński H, Piotrowska A. Prevention of communication disorders – screening pre-school and school-age children for problems with hearing, vision and speech: European Consensus Statement. Med Sci Monit, 2012; 18(4): SR17–21.
 
21.
Skarzynski H, Piotrowska A, Szaflik J, Luxon L, Zehnhoff-Dinnesen A, Kaufmann-Meyer M i wsp. European consensus statement on hearing, vision, and speech screening in pre-school and school-age children. Journal of Hearing Science, 2011; 1(2): 89–90.
 
22.
Niskar AS, Kieszak SM, Holmes A, Esteban E, Rubin C, Brody DJ. Prevalence of hearing loss among children 6 to 19 years of age: the Third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA, 1998; 279(14): 1071–5.
 
23.
Śliwa L, Hatzopoulos S, Kochanek K, Piłka A, Senderski A, Skarżyński PH. A comparison of audiometric and objective methods in hearing screening of school children. A preliminary study. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2011; 75(4): 483–88.
 
24.
Bess FH. The minimally hearing-impaired child. Ear Hear, 1985; 6(1): 43–7.
 
25.
Sarafraz M, Ahmadi K. A practical screening model for hearing loss in Iranian school-aged children. World J Pediatr, 2009; 5(1): 46–50.
 
26.
Oyewumi AM, Adejumo OR. An Investigation of Hearing Loss among School Age Children through Audiological Assesment in Ibadan, Oyo State, Nigeria. Elementary Education Online, 2011; 10(1): 1–11.
 
27.
Czech D, Malicka M, Kott E, Zakrzewska A. Ocena występowania zaburzeń artykulacyjnych u dzieci z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych. Otorynolaryngologia, 2011; 10(3): 116–20.
 
28.
Kuppler K, Lewis M, Evans AK. A review of unilateral hearing loss and academic performance: is it time to reassess traditional dogmata? Int J Pediatr Otorhinolaryngol., 2013; 77(5): 617–22.
 
29.
Raj-Koziak D, Skarżyński H, Kochanek K, Fabijańska A. Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci w Polsce. Otolaryngol Pol, 2013; 67(3): 149–53.
 
30.
Raj-Koziak D, Skarżyński PH, Kochanek K, Piłka A, Bartnik G, Skarżyński H i wsp. The prevalence of tinnitus in 7 years old children in Poland. 10th ESPCI Athens, Medimond, 2011; 269–72.
 
Scroll to top