PRACA BADAWCZA
Wyniki leczenia operacyjnego otosklerozy jednostronnej i obustronnej u dzieci
,
 
,
 
Elżbieta Gos 2, C-F
,
 
,
 
Łukasz Plichta 1, B,D-E
,
 
Piotr H. Skarżyński 2,3, A-B,D-E
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Warszawa/Kajetany
 
3
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 24-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-10-2023
 
 
Data akceptacji: 05-10-2023
 
 
Data publikacji: 20-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Pastuszak   

Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
 
 
Now Audiofonol 2024;13(2):17-25
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Otoskleroza jest chorobą wieloczynnikową, w której dochodzi do nieprawidłowej przebudowy kostnej błędnika powodującej niedosłuch. Może występować zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Zazwyczaj występuje obustronnie, a w ok. 15% przypadków – jednostronnie.

Materiał i metody:
Do badania włączono 9 dzieci. Materiał zaprezentowano w podziale na otosklerozę jednostronną i obustronną. U dzieci wykonano stapedotomię z użyciem mikrowiertarki. Do operacji użyto protezki Mikołów III BO oraz Skarzynski Piston Titanium. Tłok protezki Skarzynski Piston Titanium wykonany jest z czystego tytanu (ASTM F67). Następnie porównano wyniki audiometryczne wykonane: przedoperacyjnie, 2 oraz 12 miesięcy po operacji.

Wyniki:
U dzieci z rozpoznaną otosklerozą jednostronną 12 miesięcy po operacji zamknięcie rezerwy (ABG do −10 dB) było obserwowane we wszystkich uszach. Natomiast u dzieci z rozpoznaną otosklerozą obustronną 12 miesięcy po operacji zamknięcie rezerwy stwierdzono w 88,9% uszu.

Wnioski:
Stapedotomia w przypadku młodzieńczej otosklerozy jest bezpieczną i skuteczną procedurą chirurgiczną możliwą do wykonania u dzieci.

Scroll to top