PRACA PRZEGLĄDOWA
Ocena częstości występowania i uciążliwości szumów usznych u pacjentów poddanych operacyjnemu leczeniu otosklerozy – przegląd piśmiennictwa
,
 
Piotr H. Skarżyński 1,2,3, A,C-E
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 26-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Beata Dziendziel   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: b.dziendziel@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2017;6(2):13-20
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Szumy uszne są częstym objawem występującym wraz z niedosłuchem w przebiegu otosklerozy. W pracy dokonano przeglądu literatury naukowej dotyczącej częstości występowania szumów usznych i ich uciążliwości wśród pacjentów poddanych chirurgii strzemiączka. Przeglądu piśmiennictwa dokonano na podstawie elektronicznych baz artykułów naukowych: PubMed, The Cochrane Library oraz Web of Science. Przedmiot zainteresowania stanowiły doniesienia na temat rozpowszechnienia szumów usznych w przebiegu otosklerozy, wpływu chirurgii strzemiączka na pooperacyjną zmianę w spostrzeganiu dolegliwości oraz rodzaju metod i narzędzi stosowanych przez autorów do oceny badanych zjawisk. Do przeglądu literatury włączono 13 artykułów. Stwierdzono, że w grupie pacjentów dotkniętych otosklerozą od 65% do ponad 90% osób doświadczało szumów usznych. Zaobserwowano znaczące różnice w przyjętych przez autorów metodach i narzędziach stosowanych do oceny uciążliwości szumów usznych. Rozbieżności dotyczyły także prezentowania pooperacyjnych wyników słuchowych. W nielicznych opublikowanych pracach postulowany jest brak związku pomiędzy pooperacyjną poprawą progów słyszenia a redukcją dokuczliwości szumów usznych. Jednakże w celu uzyskania porównywalnych wyników rekomendowane jest wykorzystywane w badaniach naukowych zaadaptowanych do języka ojczystego, rzetelnych oraz trafnych narzędzi.
 
REFERENCJE (27)
1.
Skarżyński H, Mrówka M, Młotkowska-Klimek P, Sitarz L, Wysocki J, Skarżyńska B. Stapedotomia w zaawansowanej otosklerozie i tympanosklerozie. Audiofonologia, 2003; XXIV.
 
2.
Śliwińska-Kowalska M. Audiologia kliniczna. Łódź: MEDITON Oficyna Wydawnicza, 2005; 237–48.
 
3.
Szymański M, Gołabek W, Mills R. Effect of stapedectomy on subjective tinnitus. J Laryngol Otol, 2003; 117(4): 261–64.
 
4.
Sparano A, Leonetti JP, Marzo S, Kim H. Effects of stapedectomy on tinnitus in patients with otosclerosis. Int Tinnitus J, 2004; 10(1): 73–77.
 
5.
Rajati M, Poursadegh M, Bakhshaee M, Abbasi A, Shahabi A. Outcome of stapes surgery for tinnitus recovery in otosclerosis. Int Tinnitus J, 2012; 17(1): 42–46.
 
6.
Ismi O, Erdogan O, Yesilova M, Ozcan C, Ovla D, Gorur K. Does stapes surgery improve tinnitus in patients with otosclerosis? Braz J Otorhinolaryngol, 2016.
 
7.
Skarzynski PH, Kochanek K, Skarzynski H. Hearing screening program in school-age children in Western Poland. J Int Adv Otol, 2011; 7(2): 194–200.
 
8.
Raj-Koziak D, Skarżynski PH, Skarżyński H. Ocena częstości występowania oraz charakterystyka szumów usznych istotnych klinicznie wśród 12-latków. Now Audiofonol, 2016; 5(Suplement 1): 9–10.
 
9.
Raj-Koziak D, Skarzynski PH, Kochanek K. i wsp. The prevalence of tinnitus in 7 years old children in Poland. 10th ESPCI Athens, Medimond, 2011: 269–72.
 
10.
Skarzynski PH, Pilka A, Ludwikowski M. Comparison of the frequency of positive hearing screening outcomes in schoolchildren from Poland and other countries of Europe, Central Asia, and Africa. J Hear Sci, 2015; 4(4): 51–58.
 
11.
Skarzyński PH, Świerniak W, Piłka A, Skarżynska MB, Włodarczyk AW, Kholmatov D i wsp. A hearing screening program for children in primary schools in Tajikistan: A telemedicine model. Med Sci Monit, 2016; 22: 2424–30.
 
12.
Bartnik G. Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa. Warszawa: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, 2010, s. 61–62.
 
13.
Skarżynski PH, Król B, Mrówka M, Porowski M, Skarżyński H. Ocena korzyści z zastosowania protezek teflonowych w leczeniu otosklerozy. Now Audiofonol, 2016; 5(Suplement 1): 58–59.
 
14.
Raj-Koziak D. Występowanie szumów usznych u dorosłych – przegląd piśmiennictwa. Now Audiofonol, 2016; 5(2): 24–29.
 
15.
Gristwood RE, Venables WN. Otosclerosis and chronic tinnitus. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2003; 112(5): 398.
 
16.
Bagger-Sjöbäck D, Strömbäck K, Hultcrantz M, Papatziamos G, Smeds H, Danckwardt-Lillieström N i wsp. High-frequency hearing, tinnitus, and patient satisfaction with stapedotomy: A randomized prospective study. Sci Rep, 2015; 5: 13341.
 
17.
Sobrinho PG, Oliveira CA, Venosa AR. Long-term follow-up of tinnitus in patients with otosclerosis after stapes surgery. Int Tinnitus J, 2004; 10(2): 197–201.
 
18.
Lima A da S, Sanchez TG, Marcondes R, Bento RF. The effect of stapedotomy on tinnitus in patients with otospongiosis. Ear Nose Throat J, 2005; 84(7): 412–14.
 
19.
Ayache D, Earally F, Elbaz P. Characteristics and postoperative course of tinnitus in otosclerosis. Otol Neurotol, 2003; 24(1): 48–51.
 
20.
Gersdorff M, Nouwen J, Gilain C, Decat M, Betsch C. Tinnitus and otosclerosis. Eur Arch Oto-Rhino-Laryngol, 2000; 257(6): 314–16.
 
21.
Chang CYJ, Cheung SW. Tinnitus modulation by stapedectomy. Otol Neurotol, 2014; 35(6): 1065–69.
 
22.
Bast F, Mazurek B, Schrom T. Effect of stapedotomy on pre-operative tinnitus and its psychosomatic burden. Auris Nasus Larynx, 2013; 40(6): 530–33.
 
23.
Dewyer NA, Kiringoda R, Kram YA, Chang JL, Chang CYJ, Cheung SW. Stapedectomy effects on tinnitus: relationship of change in loudness to change in severity. Otolaryngol – Head Neck Surg, 2015; 153(6): 1019–23.
 
24.
Causse J-B, Vincent R. Surgery and tinnitus for otosclerotic patients. Int Tinnitus J, 1996; 2: 123–27.
 
25.
Newman CW, Sandridge SA, Jacobson GP. Psychometric adequacy of the Tinnitus Handicap Inventory (THI) for evaluating treatment outcome. J Am Acad Audiol, 1998; 9(2): 153–60.
 
26.
McCombe A, Baguley D, Coles R, McKenna L, McKinney C, Windle-Taylor P. Guidelines for the grading of tinnitus severity: the results of a working group commissioned by the British Association of Otolaryngologists, Head and Neck Surgeons, 1999. Clin Otolaryngol Allied Sci, 2001; 26(5): 388–93.
 
27.
Monsell E, Balkany T, Gates G, Goldenberg R, Meyerhoff W, House J. Committee on Hearing and Equilibrium guidelines for the evaluation of results of treatment of conductive hearing loss AmericanAcademy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Ffoundation, Inc. Otolaryngol – Head Neck Surg, 1995; 113(3): 186–87.
 
Scroll to top