PRACA BADAWCZA
Ocena powtarzalności badań audiometrycznych wykonywanych u dzieci w wieku przedszkolnym
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Lublin
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 03-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Dziedzic   

Szczepańcowa, ul. Słoneczna 29, 38-457 Chorkówka, e-mail: paula.dzie@poczta.fm
 
 
Now Audiofonol 2014;3(1):46-53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Badania przesiewowe słuchu u małych dzieci są bardzo ważne, ponieważ pozwalają na wczesne wykrycie zaburzeń słuchu oraz wdrożenie odpowiedniej terapii umożliwiającej prawidłowy rozwój dziecka. Powinny obejmować nie tylko noworodki, lecz także dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Znana jest wartość audiometrycznych badań przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, natomiast niewiele jest doniesień na temat zastosowania audiometrii w badaniach przesiewowych u dzieci młodszych – w wieku 4–5 lat. Przed zastosowaniem audiometrii progowej w badaniach przesiewowych słuchu u małych dzieci, należy sprawdzić, jaka jest powtarzalność tych pomiarów, aby uzyskać odpowiedź na pytanie, czy w badaniach przesiewowych słuchu można oprzeć się na jednokrotnym pomiarze, czy też procedura badania wymaga wykonania 2–3-krotnych pomiarów.

Cel:
Ocena powtarzalności audiometrycznych badań przesiewowych u dzieci w wieku przedszkolnym

Materiał i metody:
Badaniami objęto grupę 20 dzieci w wieku 4–5 lat, uczęszczających do przedszkola. U wszystkich osób wykonano trzykrotny pomiar progu słyszenia, w losowo wybranym uchu. Badania wykonywano w odstępach dwudniowych, o tej samej porze dnia, w tym samym pomieszczeniu. Pomiary prowadzono procedurą góra-dół dla przewodnictwa powietrznego dla częstotliwości 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz.

Wyniki:
W obu grupach dzieci średnie wartości progu słyszenia dla poszczególnych częstotliwości, wyznaczone podczas trzeciego badania, były nieznacznie niższe niż w badaniu pierwszym i drugim. W obu grupach wiekowych ponad 95% różnic pomiędzy pomiarami nie przekraczało 10 dB, co świadczy o dużej powtarzalności badania audiometrycznego. W kolejnych badaniach skracał się czas pomiarów.

Wnioski:
Przeprowadzone badania wykazały, że zarówno u dzieci w wieku 5 lat, jak i 4 lat możliwe jest wykonanie wiarygodnego badania audiometrycznego.

 
REFERENCJE (37)
1.
Hinchcliffe R. The age function of hearing-aspects of the epidemiology. Acta Otolaryngol Suppl, 1990; 476: 7–11.
 
2.
Śliwińska-Kowalska M. Audiologia kliniczna. Łódź: Mediton; 2005.
 
3.
Weinstein B, Presbycusis. W: Katz J, red. Handbook of clinical audiology. Lippincott Williams & Wilkins; 1994: 568–84.
 
4.
Willott JF. Anatomic and physiologic aging: A behavioural neuroscience perspective. J Am Acad Audiol, 1996; 7: 141–51.
 
6.
Badania przesiewowe słuchu u noworodków http: //www.ifps.org.pl/web/aktualnosci.php?news=news_details&id=222.
 
7.
Kochanek K. Badania przesiewowe słuchu. W: Śliwińska-Kowalska M, red. Audiologia kliniczna. Łódź: Mediton; 2005, 391–6.
 
8.
Kochanek K. Diagnostyka narządu słuchu. W: Janczewski G, red. Otorynolaryngologia praktyczna. Gdańsk: Via Medica; 2007: 12–25.
 
9.
Skarżyński PH, Kochanek K, Skarżyński H, Senderski A, Wysocki J, Szkiełkowska A i wsp. Hearing screening program in school age children in western Poland. Int Adv Otol, 2011; 7(2): 194–200.
 
10.
Bamford J, Fortnum H, Bristow K, Smith J, Vamvakas G, Davies L i wsp. Systematic review of the effectiveness of school entry hearing screening. W: Current practice, accuracy, effectiveness and cost effectiveness of the school entry hearing screen. Health Technol Assess, 2007; 11(32): 31–48.
 
11.
European Consensus Statement on Hearing Screening of Pre-School and School-Age Children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2012; 76(1): 120–1.
 
12.
European Consensus Statement on Hearing, Vision, and Speech Screening in Pre-school and School-age Children. JHS, 2011; 1(2). http://www.journalofhearingsci....
 
13.
Konkluzja Rady Europejskiej dotycząca wyrównywania szans dzieci z uszkodzeniami komunikacyjnymi. Official Journal of the European Union: http://eurlex.europa.eu/LexUri...: C: 2011: 361: 0009: 0010: EN: PDF.
 
14.
McCann DC, Worsfold S, Law CM, Mullee M, Petrou S, Stevenson J i wsp. Reading and communication skills after universal newborn screening for permanent childhood hearing impairment. Arch Dis Child, 2009; 94: 293–7.
 
15.
Pastorino G, Sergi P, Mastrangelo M, Ravazzani P, Tognola G, Parazzini M i wsp. The Milan Project: A newborn hearing screeaning programme. Acta Pediatr, 2005; 94: 458–63.
 
16.
Weber BA, Diefendor A. Newborn Hearing Screening. W: Musiek FE, Rintelmann WF, red. Contemporary perspectives in hearing assessment. 1999; 327–47.
 
17.
Kruszyńska M, Kochanek K, Piłka A, Skarżyński H. Zależność pomiędzy wynikami badań przesiewowych wykonywanych w okresie noworodkowym i szkolnym. Nowa Audiofonologia, 2013; 2(4): 44–8.
 
18.
Tarshish Y, Leschinski A, Kenna M. Pediatric sudden sensorineural hearing loss: diagnosed causes and response to intervention. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2013; 77(4): 553–9.
 
19.
Niskar AS, Kieszak SM, Holmes A, Esteban E, Rubin C, Brody DJ. Prevalence of hearing loss among children 6 to 19 years of age: the Third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA, 1998; 279(14): 1071–5.
 
20.
Bess FH. The minimally hearing-impaired child. Ear Hear, 1985; 6(1): 43–7.
 
21.
Oyewumi AM, Adejumo OR. An investigation of hearing loss among school age children through audiological assesment in Ibadan, Oyo State, Nigeria. Elementary Education Online, 2011; 10(1): 1–11.
 
22.
Taljaard DS, Leishman NF, Eikelboom RH. Personal listening devices and the prevention of noise induced hearing loss in children: the Cheers for Ears Pilot Program. Noise Health, 2013; 15(65): 261–8.
 
23.
Morata TC. Young people: their noise and music exposures and the risk of hearing loss. Int J Audiol, 2007; 46(3): 111–2.
 
24.
Clemens CJ, Davis SA. Minimizing false-positives in universal newborn hearing screening: A simple solution. Pediatrics, 2001; 107: 3–29.
 
25.
Davis JM, Elfenbein J, Schum R, Bentler RA. Effects of mild and moderate hearing impairments on language, educational, and psychosocial behavior of children. J Speech Hear Disord, 1986; 51: 53–62.
 
26.
Mozafar S, Khashayar A. A practical screening model for hearing loss in Iranian school-aged children. World J Pediatr, 2009; 5(1): 46–50.
 
27.
Śliwa L, Hatzopoulos S, Kochanek K, Piłka A, Senderski A, Skarżyński PH. A comparison of audiometric and objective methods in hearing screening of school children. A preliminary study. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2011; 75(4): 483–8.
 
28.
Jędrzejczak WW, Piotrowska A, Kochanek K, Śliwa L, Skarżyński H. Low-frequency otoacoustic emissions in schoolchildren measured by two commercial devices. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2013; 77(10): 1724–8.
 
29.
Piłka E, Trzaskowski B, Jędrzejczak WW, Kochanek K, Skarżyński H. Wykorzystanie emisji otoakustycznych w badaniach przesiewowych u dzieci w wieku 6–13 lat w odniesieniu do wyników audiometrii tonalnej i impedancyjnej. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012; 11(1): 7–12.
 
30.
Jędrzejczak WW, Kochanek K, Śliwa L, Piłka E, Piotrowska A, Skarżyński H. Chirp-evoked otoacoustic emissions in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2013; 77(1): 101–6.
 
31.
Martin FN. Introduction to Audiology. 3rd edition. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Inc.; 1986.
 
32.
Skarżyński H, Piotrowska A. Screening for pre-school and school-age hearing problems: European Consensus Statement. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2012; 76(1): 120–1.
 
33.
Skarżyński H, Piotrowska A. Prevention of communication disorders – screening pre-school and school-age children for problems with hearing, vision and speech: European Consensus Statement. Med Sci Monit, 2012; 18(4): 17–21.
 
34.
Landry JA, Green WB. Pure-tone audiometric threshold test-retest variability in young and elderly adults. J Speech Lang Pathol Audiol, 1999; 23(2): 74–80.
 
35.
Javellana AEM, Casile RU. The correlation of results between pure tone audiometry and the virtual audiometer: A simulated air-conduction clinic-based audiometer. Philipp J Otolaryngol Head Neck Surg, 2008; 23(1): 9–14.
 
36.
Stuart A, Stenstrom R, Tompkins C, Vandenhoff S. Test-retest variability in audiometric threshold with supraaural and insert earphones among children and adults. Audiology, 1991; 30: 82–90.
 
37.
Schmuziger N, Probst R, Smurzynski J. Test-retest reliability of pure-tone thresholds from 0.5 to 16 kHz using Sennheiser HDA 200 and Etymotic Research ER-2 Earphone. Ear Hear, 2004; 25(2): 127–32.
 
Scroll to top