PRACA BADAWCZA
Stan zaszczepienia przeciwko Streptococcus pneumoniae wśród pacjentów użytkowników implantu ślimakowego – badanie pilotażowe
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Epidemiologii i Badań Przesiewowych, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 30-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Piotrowska   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Epidemiologii i Badań Przesiewowych, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: a.piotrowska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2015;4(2):61-66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel:
Celem pracy była analiza stanu zaszczepienia przeciwko Streptococcus pneumoniae w grupie użytkowników systemu implantu ślimakowego.

Materiał i metoda:
Do przeprowadzenia analiz wykorzystano dane uzyskane z badania kwestionariuszowego przeprowadzonego od stycznia do grudnia 2014 roku wśród 1347 pacjentów, którzy zgłosili się na badania kontrolne do Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Wyniki:
Odsetek pacjentów zaszczepionych przeciwko pneumokokom w badanej grupie wyniósł 28,5%, z czego 97,4% stanowią dzieci. W grupie dzieci 49,3% badanych otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepienia. W grupie dorosłych pacjenci zaszczepieni stanowią 1,7%.

Wnioski:
Stan zaszczepienia przeciwko Streptococcus pneumoniae wśród użytkowników systemu implantu ślimakowego jest bardzo niski, zarówno w grupie dzieci, jak i osób dorosłych.

 
REFERENCJE (21)
1.
Hryniewicz W. Szczepionki przeciwko zakażeniom wywołanym przez Streptococcus pneumoniae. W: Magdzik W, Naruszewicz-Lesiuk D, Zieliński A, red. Wakcynologia. Bielsko-Biała: α-medica press; 2007, s. 502–8.
 
2.
Opinia Grupy Ekspertów na temat skuteczności szczepień ochronnych przeciwko Streptococus pneumoniae. Parasol Dla Życia, Warszawa; 2014.
 
3.
Fortnum HM. Hearing impairment after bacterial meningitis: a review. Arch Dis Child, 1992; 67(9): 1128–33.
 
4.
Zasada A. Zakażenia paciorkowcowe. W: Baumann-Popczyk A, Sadkowska-Todys M, Zieliński A, red. Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka. Bielsko-Biała: α-medica press; 2014, s. 545–51.
 
5.
Biernath KR, Reefhuis J, Whitney CG, Mann EA, Costa P, Eichwald J i wsp. Bacterial meningitis among children with cochlear implants beyond 24 months after implantation. Pediatrics, 2006; 117(2): 284–9.
 
6.
Reefhuis J, Honein MA, Whitney CG, Chamany S, Mann EA, Biernath KR i wsp. Risk of bacterial meningitis in children with cochlear implants. N Engl J Med, 2003; 349: 435–45.
 
7.
Policy Statement: Recommendations for the prevention of Streptococcus pneumoniae infections in infants and children: Use of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV13) and Pneumococcal Polysaccharide Vaccine (PPSV23); Committee on Infectious Diseases. Pediatrics, 2010; 126(1): 186–90.
 
8.
CDC: Use of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine and 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine for adults with immunocompromising conditions: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR, 2012; 61: 816–9.
 
9.
U.S. Food and Drug Administration. Public health web notification: risk of bacterial meningitis in children with cochlear implants. Available at: www.fda.gov/cdrh/safety/cochlear.html. Accessed February 9, 2010.
 
10.
Johnson HL, Deloria-Knoll M, Levine OS, Stoszek SK, Freimanis-Hance L, Reithinger R i wsp. Systematic evaluation of serotypes causing invasive pneumococcal disease among children under five: the pneumococcal global serotype project. PLoS Medicine, 2010; 7(10): e1000348.
 
11.
Pneumococcal vaccines – WHO position paper – 2012. Weekly epidemiological record, 2012; 14(87): 129–44.
 
12.
Estimated Hib and pneumococcal deaths for children under 5 years of age, 2008 (http://www.who.int/immunizatio..., accessed March 2012).
 
13.
Inwazyjna choroba pneumokokowa w Polsce w latach 2006–2011 – wybrane dane KOROUN. Warszawa, 05.07.2012.
 
14.
Inwazyjna choroba pneumokokowa w Polsce w latach 2008–2012 – wybrane dane KOROUN. Warszawa, 16.11.2013.
 
15.
Inwazyjna choroba pneumokokowa w Polsce w 2013 roku – wybrane dane KOROUN. Warszawa, 31.03.2014.
 
16.
Skoczyńska A, Kuch A, Gołębiewska A, Waśko I, Ronkiewicz R, Markowska M i wsp. Inwazyjna choroba pneumokokowa w Polsce w roku 2010. Pol Merkur Lek, 2011; 31/182: 80–5.
 
17.
Lipke M, Karasek E. Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózgu w Polsce w 2011 roku. Przegl Epidemiol, 2013; 67: 327–30.
 
18.
Paradowska-Stankiewicz I, Piotrowska A. Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózgu w Polsce w 2012 roku. Przegl Epidemiol, 2014; 68: 333–6.
 
19.
Paradowska-Stankiewicz I, Piotrowska A. Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózgu w Polsce w 2013 roku. Przegl Epidemiol, 2015; w druku.
 
20.
Grzesiowski P, Betlejewska K, Hryniewicz W. Immunoprofilaktyka zakażeń Streptococcus pneumoniae wobec narastającej oporności na leki przeciwbakteryjne. Nowa Medycyna, 1999; 9: 27–31.
 
21.
Korona-Głowniak I, Niedzielski A. Nosicielstwo Streptococcus pneumoniae a rozwój choroby pneumokokowej. Otolaryngologia, 2013; 12(1): 1–7.
 
Scroll to top