PRACA BADAWCZA
Wpływ poziomu lęku i depresyjnych zaburzeń nastroju na uciążliwość obustronnych, subiektywnych szumów usznych – badania pilotażowe
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, Warszawa/Kajetany
 
3
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Audiologii Eksperymentalnej, Warszawa/Kajetany
 
4
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 02-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Monika Lewandowska   

Światowe Centrum Słuchu, Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: m.lewandowska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2014;3(4):20-27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Identyfikacja czynników mogących wpływać na uciążliwość szumów usznych. W analizach uwzględniono wiek i płeć pacjentów, ich poziom lęku i depresji oraz czas trwania szumów usznych.

Materiał i metody:
Trzydziestu ośmiu pacjentów (16 kobiet) w wieku od 21 do 71 lat (średni wiek 42 lata i 1 miesiąc ±12 lat i 10 miesięcy) z przewlekłymi (>0,5 roku), obustronnymi subiektywnymi szumami usznymi przeszło diagnostykę audiologiczną oraz wypełniło Inwentarz Depresji Becka (Beck Depression Inventory, BDI), Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (State Trait Anxiety Inventory, STAI) oraz Kwestionariusz Uciążliwości Szumów Usznych (Tinnitus Handicap Inventory, THI).

Wyniki:
Jedynym istotnym predyktorem uciążliwości szumów usznych okazał się lęk i nastrój pacjenta. Im wyższe nasilenie lęku i im bardziej obniżony nastrój, tym większy był negatywny wpływ tinnitusa na życie codzienne. Kobiety określały swoje szumy uszne jako znacząco bardziej uciążliwe niż mężczyźni, różnice te nie osiągały jednak kryterium istotności statystycznej, gdy w analizie uwzględniono dodatkowo wpływ lęku i zaburzeń nastroju na wyniki kwestionariusza THI.

Wnioski:
Prezentowane w tej pracy wyniki wskazują na istotną rolę konsultacji psychologicznej w opiece nad pacjentem z szumami usznymi.

FINANSOWANIE
Badania finansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2011/03/D/NZ4/02431.
 
REFERENCJE (40)
1.
Møller AR, Langguth B, De Ridder D, Kleinjung T, red. Textbook of Tinnitus. New York, NY: Springer New York; 2011.
 
2.
Bartnik G. Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa. Warszawa: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; 2010.
 
3.
Bartnik G. Szumy uszne w pytaniach i odpowiedziach. Magazyn otorynolaryngologiczny, wydanie specjalne, 2004.
 
4.
Baguley D, McFerran D, Hall D. Tinnitus. Lancet, 2013; 382(9904): 1600–7.
 
5.
Fabijańska A. Badania epidemiologiczne szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej na świecie i w Polsce. W: Skarżyński H, red. Szumy uszne i nadwrażliwość na dźwięki. Warszawa: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; 1998: 35–41.
 
6.
Roberts LE, Eggermont JJ, Caspary DM, Shore SE, Melcher JR, Kaltenbach JA. Ringing ears: The neuroscience of tinnitus. J Neurosci, 2010; 30(45): 14972–9.
 
7.
Eggermont JJ, Roberts LE. The neuroscience of tinnitus: Understanding abnormal and normal auditory perception. Front Syst Neurosci, 2012; 6: 53.
 
8.
Noreña AJ, Eggermont JJ. Changes in spontaneous neural activity immediately after an acoustic trauma: implications for neural correlates of tinnitus. Hear Res, 2003; 183(1–2): 137–53.
 
9.
Landgrebe M, Langguth B, Rosengarth K, Braun S, Koch A, Kleinjung T i wsp. Structural brain changes in tinnitus: Grey matter decrease in auditory and non-auditory brain areas. Neuroimage, 2009; 46(1): 213–8.
 
10.
Melcher JR, Sigalovsky IS, Guinan Jr JJ, Levine RA. Lateralized tinnitus studied with functional magnetic resonance imaging: abnormal inferior colliculus activation. J Neurophysiol, 2000; 83(2): 1058–72.
 
11.
Muhlau M. Structural brain changes in tinnitus. Cereb Cortex, 2005; 16(9): 1283–8.
 
12.
Leaver AM, Seydell-Greenwald A, Turesky TK, Morgan S, Kim HJ, Rauschecker JP. Cortico-limbic morphology separates tinnitus from tinnitus distress. Front Syst Neurosci, 2012; 6: 21.
 
13.
Smits M, Kovacs S, de Ridder D, Peeters RR, van Hecke P, Sunaert S. Lateralization of functional magnetic resonance imaging (fMRI) activation in the auditory pathway of patients with lateralized tinnitus. Neuroradiology, 2007; 49(8): 669–79.
 
14.
Schneider P, Andermann M, Wengenroth M, Goebel R, Flor H, Rupp A, Diesch E. Reduced volume of Heschl’s gyrus in tinnitus. Neuroimage, 2009; 45(3): 927–39.
 
15.
Pinto PC, Marcelos CM, Mezzasalma MA, Osterne FJ, de Melo Tavares de Lima MA, Nardi AE. Tinnitus and its association with psychiatric disorders: systematic review. J Laryngol Otol, 2014; 128(8): 660–4.
 
16.
Gomaa MAM, Elmagd MHA, Elbadry MM, Kader RMA. Depression, Anxiety and Stress Scale in patients with tinnitus and hearing loss. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2014; 271(8): 2177–84.
 
17.
Hesser H, Andersson G. The role of anxiety sensitivity and behavioral avoidance in tinnitus disability. Int J Audiol, 2009; 48(5): 295–9.
 
18.
Malouff JM, Schutte NS, Zucker LA. Tinnitus-related distress: A review of recent findings. Curr Psychiatry Rep, 2011; 13(1): 31–6.
 
19.
Holgers KM, Erlandsson SI, Barrenäs ML. Predictive factors for the severity of tinnitus. Audiology, 2000; 39(5): 284–91.
 
20.
Udupi VA, Uppunda AK, Mohan KM, Alex J, Mahendra MH. The relationship of perceived severity of tinnitus with depression, anxiety, hearing status, age and gender in individuals with tinnitus. Int Tinnitus J, 2013; 18(1): 29–34.
 
21.
Halford JB, Anderson SD. Anxiety and depression in tinnitus sufferers. J Psychosom Res, 1991; 35(4–5): 383–90.
 
22.
Hoekstra CE, Wesdorp FM, van Zanten GA. Socio-demographic, health, and tinnitus related variables affecting tinnitus severity. Ear Hear, 2014; 35(5): 544–54.
 
23.
Jastreboff PJ. Phantom auditory perception (tinnitus). Mechanisms of generation and perception. Neurosci Res, 1990; 8: 21–54.
 
24.
Mirz F, Gjedde A, Sodkilde-Jrgensen H, Pedersen CB. Functional brain imaging of tinnitus-like perception induced by aversive auditory stimuli. Neuroreport, 2000; 11(3): 633–7.
 
25.
Leaver AM, Renier L, Chevillet MA, Morgan S, Kim HJ, Rauschecker JP. Dysregulation of limbic and auditory networks in tinnitus. Neuron, 2011; 69(1): 33–43.
 
26.
Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry, 1961; 4(6): 561–71.
 
27.
Parnowski T, Jernajczyk W. Inwentarz Depresji Becka w ocenie nastroju osób zdrowych i chorych na choroby afektywne (ocena pilotażowa). Psychiatria Polska, 1977; 11: 417–25.
 
28.
Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene RE. STAI – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI. Warszawa: PTP; 2011.
 
29.
Kuk FK, Tyler RS, Russell D i wsp. The psychometric properties of a tinnitus handicap questionnaire. Ear Hear, 1990; 11: 434–45.
 
30.
Cho CG, Chi JH, Song J-J, Lee EK, Kim BH. Evaluation of anxiety and depressive levels in tinnitus patients. Korean J Audiol, 2013; 17(2): 83–9.
 
31.
Passi S, Ralli G, Capparelli E, Mammone A, Scacciatelli D i wsp. The THI questionnaire: Psychometric data for reliability and validity of the Italian version. Int Tinnitus J, 2008; 14: 26–33.
 
32.
Aksoy S, Firat Y, Alpar R. The Tinnitus Handicap Inventory: a study of validity and reliability. Int Tinnitus J, 2007; 13(2): 94–8.
 
33.
Bolduc D, Désilets F, Tardif M, Leroux T. Validation of a French (Québec) version of the Tinnitus Handicap Inventory. Int J Audiol, 2014; 53(12): 903–9.
 
34.
Newman CW, Jacobson GP, Spitzer JB. Development of the Tinnitus Handicap Inventory. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 1996; 122(2): 143–8.
 
35.
Oishi N, Shinden S, Kanzaki S, Saito H, Inoue Y, Ogawa K. Influence of depressive symptoms, state anxiety, and puretone thresholds on the tinnitus handicap inventory in Japan, Int J Audiol, 2011; 50(7): 491–5.
 
36.
Adoga AA, Adoga AS, Obindo JT. Tinnitus and the prevalence of co-morbid psychological stress. Niger J Med, 2008; 17(11): 95–7.
 
37.
Zielińska-Bliźniewska H, Olszewski J. Szumy uszne a depresja. Otolaryngologia Polska, 2009; 63(7): 200–3.
 
38.
Shargorodsky J, Curhan GC, Farwell WR. Prevalence and characteristics of tinnitus among US adults. Am J Med, 2010; 123: 711–8.
 
39.
Reynolds P, Gardner D, Lee R. Tinnitus and psychological morbidity: a cross-sectional study to investigate psychological morbidity in tinnitus patients and its relationship with severity of symptoms and illness perceptions. Clin Otolaryngol Allied Sci, 2004; 29(6): 628–34.
 
40.
Wallèn MB, Hasson D, Theorell T, Canlon B. The correlation between the hyperacusis questionnaire and uncomfortable loudness levels is dependent on emotional exhaustion. Int J Audiol, 2012; 51: 722–9.
 
Scroll to top