PRACA BADAWCZA
Wpływ stapedotomii na jakość życia pacjentów z otosklerozą
,
 
Henryk Skarżyński 2, A-B,D-E
,
 
Elżbieta Gos 1, C-E
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Otorynolaryngochirurgii, Warszawa/Kajetany
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
4
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 21-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Beata Dziendziel   

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, ul. Mokra 17, 05-830 Kajetany, b.dziendziel@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2019;8(1):45-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Chirurgia strzemiączka jest powszechną metodą leczenia otosklerozy, a jej efektywność jest raportowana na podstawie audiometrycznych progów słyszenia. Jednak wyniki audiometryczne nie dostarczają informacji o tym, jak zamknięcie rezerwy ślimakowej i obniżenie progów przewodnictwa powietrznego po chirurgii strzemiączka wpływa na słyszenie w różnych warunkach akustycznych. Badania audiometryczne nie pozwalają również na ocenę zmiany uciążliwości szumów usznych oraz jakości życia po operacji.

Cel:
Ocena jakości życia u pacjentów z otosklerozą poddanych stapedotomii w odniesieniu do trzech głównych czynników: zmiany audiometrycznych progów słyszenia, subiektywnego słyszenia w różnych warunkach akustycznych oraz uciążliwości szumów usznych.

Materiał i metody:
Do prospektywnych badań włączono 191 pacjentów, u których z powodu otosklerozy przeprowadzono stapedotomię pomiędzy kwietniem a październikiem 2017 roku. Pacjentów poddano badaniu audiometrii tonalnej i poproszono o wypełnienie kwestionariuszy przed operacją oraz 6 miesięcy po operacji. Subiektywne słyszenie oceniono za pomocą kwestionariusza Abbreviated Profile for Hearing Aid Benefit (APHAB), do oceny uciążliwości szumów usznych zastosowano Tinnitus Functional Index (TFI), a jakość życia zmierzono za pomocą Glasgow Benefit Inventory (GBI).

Wyniki:
Analiza statystyczna wykazała, że średni całkowity wynik GBI (M = 33,7; SD = 23,7) był istotnie statystycznie wyższy niż zero (t = 19,7; p < 0,001). Na podstawie modelu regresji stwierdzono, że wszystkie trzy badane zmienne – zmiana audiometrycznych progów słyszenia, zmiana w APHAB i zmiana w TFI – miały istotny wpływ na jakość życia po stapedotomii. Najwyższą wartość beta (b = 0,040; p < 0,001) wykazano w odniesieniu do zmiany w TFI, która wydaje się mieć największy wpływ na jakość życia.

Wnioski:
Chirurgia strzemiączka zapewnia istotną poprawę jakości życia zgłaszaną przez większość pacjentów z otosklerozą. Dla pacjentów dotkniętych niedosłuchem i uporczywymi szumami usznymi w przebiegu otosklerozy, pooperacyjna redukcja obu dolegliwości miała korzystny wpływ na jakość życia.

 
REFERENCJE (34)
1.
Ealy M, Smith RJH. Otosclerosis. Adv Otorhinolaryngol, 2011; 70: 122–29.
 
2.
Skarżyński H. Surgical treatment of otosclerosis: expanding indications and new recomendations. J Hear Sci, 2018; 8(1): 9–12.
 
3.
Lailach S, Schenke T, Baumann I, Walter H, Praetorius M, Beleites T i wsp. Living with otosclerosis: disease-specific health-related quality-of-life measurement in patients undergoing stapes surgery. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2018; 275(1): 71–79.
 
4.
Monzani D, Galeazzi G, Genovese E, Marrara A, Martini A. Psychological profile and social behaviour of working adults with mild or moderate hearing loss. Acta Otorhinolaryngol Ital, 2008; 28(2): 61–66.
 
5.
Hallberg LRM, Hallberg U, Kramer SE. Self-reported hearing difficulties, communication strategies and psychological general well-being (quality of life) in patients with acquired hearing impairment. Disabil Rehabil, 2008; 30(3): 203–12.
 
6.
Cavalcante AMG, Silva IM de C, Neves BJ, Oliveira CA, Bahmad F. Degree of tinnitus improvement with stapes surgery - a review. Braz J Otorhinolaryngol, 2018; 84(4): 514–18.
 
7.
Chang CYJ, Cheung SW. Tinnitus modulation by stapedectomy. Otol Neurotol, 2014; 35(6): 1065–69.
 
8.
Dewyer NA, Kiringoda R, Kram YA, Chang JL, Chang CYJ, Cheung SW. Stapedectomy effects on tinnitus: relationship of change in loudness to change in severity. Otolaryngol Head Neck Surg, 2015; 153(6): 1019–23.
 
9.
Dziendziel B, Skarżyński PH, Rajchel J, Skarżyńska MB, Skarżyński H. Ocena częstości występowania i uciążliwości szumów usznych u pacjentów poddanych operacyjnemu leczeniu otosklerozy – przegląd piśmiennictwa. Now Audiofonol, 2017; 6(2): 13–20.
 
10.
Mazurek B, Szczepek AJ, Hebert S. Stress and tinnitus. HNO, 2015; 63(4): 258–65.
 
11.
Henry JA. „Measurement” of tinnitus. Otol Neurotol, 2016; 37(8): e276–85.
 
12.
Raj-Koziak D, Gos E, Rajchel J, Piłka A, Skarżyński H, Rostkowska J i wsp. Tinnitus and hearing survey: a Polish study of validity and reliability in a clinical population. Audiol Neurootol, 2017; 22(4–5): 197–204.
 
13.
Skarżyński PH, Raj-Koziak D, Rajchel J, Piłka A, Włodarczyk AW, Skarżyński H. Adaptation of the Tinnitus Handicap Inventory into Polish and its testing on a clinical population of tinnitus sufferers. Int J Audiol, 2017; 56(10): 711–15.
 
14.
Skarżyński H, Gos E, Raj-Koziak D, Skarżyński PH. Skarżynski Tinnitus Scale: validation of a brief and robust tool for assessing tinnitus in a clinical population. Eur J Med Res, 2018; 23(1): 54.
 
15.
Wegner I, Swartz JE, Bance ML, Grolman W. A systematic review of the effect of different crimping techniques in stapes surgery for otosclerosis. Laryngoscope, 2016; 126(5): 1207–17.
 
16.
Lavy J, Huins C, Khalil S, Hall A, Hughes O. Comparison of audiometric and functional outcomes between the standard and modified 360 Nitinol shape memory stapes prostheses. Otol Neurotol, 2015; 36(8): 1317–20.
 
17.
Sacristán JA. Patient-centered medicine and patient-oriented research: improving health outcomes for individual patients. BMCMed Inform Decis Mak, 2013; 13: 6.
 
18.
Morzaria S, Westerberg BD, Anzarut A. Quality of life following ear surgery measured by the 36-item Short Form Health Survey and the Glasgow Benefit Inventory. J Otolaryngol, 2003; 32(5): 323–27.
 
19.
Subramaniam K, Eikelboom RH, Marino R, Atlas MD, Rajan GP. Patient’s quality of life and hearing outcomes after stapes surgery. Clin Otolaryngol, 2006; 31(4): 273–9.
 
20.
Henry JA, Griest S, Zaugg TL, Thielman E, Kaelin C, Galvez G i wsp. Tinnitus and hearing survey: a screening tool to differentiate bothersome tinnitus from hearing difficulties. Am J Audiol, 2015; 24(1): 66–77.
 
21.
Tunkel DE, Bauer CA, Sun GH, Rosenfeld RM, Chandrasekhar SS, Cunningham ER i wsp. Clinical Practice Guideline Tinnitus. Otolaryngol Head Neck Surg, 2014; 151(2 suppl): S1–40.
 
22.
Robinson K, Gatehouse S, Browning GG. Measuring patient benefit from otorhinolaryngological surgery and therapy. Ann Otol Rhinol Laryngol, 1996; 105(6): 415–22.
 
23.
Meikle MB, Henry JA, Griest SE, Stewart BJ, Abrams HB, McArdle R i wsp. The tinnitus functional index: development of a newclinical measure for chronic, intrusive tinnitus. Ear Hear, 2012; 33(2): 153–76.
 
24.
Cox RM, Alexander GC. The abbreviated profile of hearing aid benefit. Ear Hear, 1995; 16(2): 176–86.
 
25.
Fackrell K, Hall D, Barry J, Hoare D. Tools for tinnitus measurement: development and validity of questionnaires to assess handicap and treatment effects. W: Tinnitus: Causes Treatment and Short and Long-Term Health effects. New York: Nova Science Publishers; 2014, s. 13–60.
 
26.
Nash R, Patel B, Lavy J. Changes to hearing levels over the first year after stapes surgery: an analysis of 139 patients. Otol Neurotol, 2018; 39(7): 829–33.
 
27.
Redfors YD, Olaison S, Karlsson J, Hellgren J, Möller C. Hearing-related, health-related quality of life in patients who have undergone otosclerosis surgery: a long-term follow-up study. Int J Audiol, 2015; 54(2): 63–69.
 
28.
Danermark B, Granberg S, Kramer SE, Selb M, Möller C. The creation of a comprehensive and a brief core set for hearing loss using the international classification of functioning, disability and health. Am J Audiol, 2013; 22(2): 323–28.
 
29.
Skarżyński H, Gos E, Dziendziel B, Raj-Koziak D, Włodarczyk EA, Skarżyński PH. Clinically important change in tinnitussensation after stapedotomy. Health Qual Life Outcomes, 2018; 16(1): 208.
 
30.
Riedl D, Rumpold G, Schmidt A, Zorowka PG, Bliem HR, Moschen R. The influence of tinnitus acceptance on the quality of life and psychological distress in patients with chronic tinnitus. Noise Health, 2015; 17(78): 374–81.
 
31.
Drexler D, López-Paullier M, Rodio S, González M, Geisinger D, Pedemonte M. Impact of reduction of tinnitus intensity on patients’ quality of life. Int J Audiol, 2016; 55(1): 11–19.
 
32.
Rocha AV, Mondelli MFCG. Applicability of the real ear measurement for audiological intervention of tinnitus. Braz J Otorhinolaryngol, 2018.
 
33.
Negrila-Mezei A, Enache R, Sarafoleanu C. Tinnitus in elderly population: clinic correlations and impact upon QoL. J Med Life, 2011; 4(4): 412–16.
 
34.
Zeman F, Koller M, Langguth B, Landgrebe M (Tinnitus Research Initiative database study group). Which tinnitus-related aspects are relevant for quality of life and depression: results from a large international multicentre sample. Health Qual Life Outcomes, 2014; 12: 7.
 
Scroll to top