PRACA PRZEGLĄDOWA
Wyniki implantacji ślimakowej u dzieci z zespołem Dandy’ego-Walkera – przegląd piśmiennictwa
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Międzyośrodkowe Studenckie Koło Naukowe przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Warszawa/Kajetany
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
4
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 21-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Karolina W. Bieńkowska   

Międzyośrodkowe Studenckie Koło Naukowe przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ul. Mokra 17, Kajetany 05-830 Nadarzyn, e-mail: kbienkowska1@gmail.com
 
 
Now Audiofonol 2019;8(1):35-41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Zespół Dandy’ego-Walkera to wrodzona malformacja tylnego dołu czaszki, charakteryzująca się hipoplazją robaka móżdżku i torbielowatym poszerzeniem komory czwartej. Objawami klinicznymi zespołu są zaburzenia koordynacji ruchowej i równowagi oraz utrudnione nabywanie funkcji motorycznych przez dziecko. Jednym z rzadkich objawów współwystępujących z tym zespołem – aczkolwiek niezwykle istotnych z perspektywy funkcjonowania pacjenta – jest niedosłuch.

Cel:
Celem pracy jest ocena wyników implantacji ślimakowej u dzieci z zespołem Dandy’ego-Walkera i współwystępującym niedosłuchem, z uwzględnieniem przebiegu diagnostyki, zastosowanych technik operacyjnych, przebiegu rehabilitacji słuchowej po operacji oraz subiektywnej oceny korzyści z urządzenia.

Materiał i metody:
Wyszukiwanie artykułów prowadzono za pomocą baz danych Web of Science, PubMed i Cochrane, przy użyciu słów kluczowych: Dandy-Walker syndrome i Dandy-Walker malformation – uzyskano 2886 artykułów. Na podstawie przyjętych kryteriów do przeglądu wybrano ostatecznie cztery publikacje.

Wyniki:
Opisana technika operacyjna nie różniła się od standardowych technik wszczepiania implantu ślimakowego w trzech z czterech analizowanych prac. W jednym przypadku technika operacyjna uległa modyfikacji ze względu na nieprawidłowości anatomiczne niezwiązane z zespołem Dandy’ego-Walkera. We wszystkich pracach zauważono poprawę słuchu u pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego. U trójki z czwórki dzieci nastąpił prawidłowy rozwój mowy. Nieprawidłowy rozwój mowy zaobserwowano u jednego dziecka, które nie zostało poddane regularnej rehabilitacji słuchowej.

Wnioski:
Obecnie piśmiennictwo dotyczące wyników implantacji ślimakowej u dzieci z zespołem Dandy’ego-Walkera jest ubogie, a sam temat wymaga dalszych badań. Należy pamiętać, że kluczowym elementem terapii pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego jest regularna rehabilitacja słuchowa, pozwalająca na uzyskanie optymalnych korzyści z urządzenia.

 
REFERENCJE (18)
1.
Bosemani T, Orman G, Boltshauser E, Tekes A, Huisman TAGM, Poretti A. Congenital abnormalities of the posterior fossa. Radiographics, 2015; 35(1): 200–20.
 
2.
Jurcă MC, Kozma K, Petcheşi CD, Bembea M, Pop OL, MuŢiu G i wsp. Anatomic variants in Dandy-Walker complex, Rom J Morphol Embryol, 2017; 58(3): 1051–55.
 
3.
Klein O, Pierre-Kahn A, Boddaert N, Parisot D, Brunelle F. Dandy-Walker malformation: prenatal diagnosis and prognosis. Childs Nerv Syst, 2003; 19(7): 484–89.
 
4.
Freeman SR, Jones PH. Old age presentation of the Dandy-Walker syndrome associated with unilateral sudden sensorineural deafness and vertigo. J Laryngol Otol, 2002 Feb; 116(2): 127–31.
 
5.
Correa GG, Amaral LF, Vedolin LM. Neuroimaging of Dandy-Walker malformation: new concepts. Top Magn Reson Imaging, 2011; 22(6): 303–12.
 
6.
Wong AM, Bilaniuk LT, Zimmerman RA, Liu PL. Prenatal MR imaging of Dandy-Walker complex: midline sagittal area analysis. Eur J Radiol, 2012; 81(1): 26–30.
 
7.
Weisstanner C, Kasprian G, Gruber GM, Brugger PC, Prayer D. MRI of the fetal brain. Clin Neuroradiol, 2015; 25(2): 189–96.
 
8.
de Oliveira AK, Hamerschmidt R, Mocelin M, Rezende RK. Cochlear implantation in patient with Dandy-walker syndrome. Int Arch Otorhinolaryngol, 2012; 16(3): 406–09.
 
9.
Bokhari I, Rehman L, Hassan S, Hashim MS. Dandy-Walker Malformation: a clinical and surgical outcome analysis, J Coll Physicians Surg Pak, 2015, Vol. 25 (6): 431–33.
 
10.
Limperopoulos C, Robertson RL, Estroff JA, Barnewolt C, Levine D, Bassan H i wsp. Diagnosis of inferior vermian hypoplasia by fetal MRI: potential pitfalls and neurodevelopmental outcome. Am J Obstet Gynecol, 2006; 194(4): 1070.
 
11.
Bindal AK, Storrs BB, McLone DG. Management of the Dandy-Walker syndrome. Pediatr Neurosurg, 1990; 16(3): 163–69.
 
12.
Skarżyński H, Skarżyński PH. Nowa strategia leczenia częściowej głuchoty – 18 lat doświadczeń własnych. Now Audiofonol, 2014; 3(5): 9–16.
 
13.
Buonaguro EF, Cimmarosa S, de Bartolomeis A. Dandy-Walker Syndrome with psychotic symptoms: a case report. Riv Psichiatr, 2014; 49(2): 100–02.
 
14.
Sinha P, Tarwani J, Kumar P, Garg A. Dandy-Walker variant with schizophrenia: comorbidity or cerebellar cognitive affective syndrome? Indian J Psychol Med, 2017; 39(2): 188–90.
 
15.
Baillieux H, Smet HJD, Paquier PF, De Deyn PP, Mariën P. Cerebellar neurocognition: insights into the bottom of the brain. Clin Neurol Neurosurg, 2008; 110(8): 763–73.
 
16.
Cevizci R, Bezgin SÜ, Dizdar HT, Yılmaz O, Kersin B, Bayazıt YA. Cochlear implantation in a child with subtelomeric 1q deletion syndrome and Dandy-Walker malformation. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Extra, 2016; 13: 13–15.
 
17.
Cushing SL, MacDonald L, Propst EJ, Sharma A, Stockley T, Blaser SL i wsp. Successful cochlear implantation in a child with Keratosis, Ichthyosis and Deafness (KID) Syndrome and Dandy-Walker malformation. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2008; 72(5): 693–98.
 
18.
Alzhrani F, Alhussini R, Hudeib R, Alkaff T, Islam T, Alsanosi A. The outcome of cochlear implantation among children with genetic syndromes. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2018; 275(2): 365–69.
 
Scroll to top