PRACA PRZEGLĄDOWA
Urządzenia wszczepialne do ucha środkowego – przegląd
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Badań Audiologicznych i Protetyki Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 04-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Olszewski   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Badań Audiologicznych i Protetyki Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: l.olszewski@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2013;2(5):15-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Właściwa kompensacja niektórych postaci niedosłuchów jest nadal poważnym wyzwaniem dla współczesnej audiologii i otochirurgii, a próby zastosowania konwencjonalnych protez słuchowych bywają z wielu względów medycznych utrudnione, nieskuteczne bądź nieakceptowane przez pacjentów. Jedną z alternatywnych opcji leczenia stają się wtedy protezy wszczepialne do ucha środkowego, pozwalające na rozwiązanie wielu problemów napotykanych w procesie protezowania i stworzenie właściwych warunków dla rehabilitacji słuchu. Niewielka popularność omawianych urządzeń powodowana jest między innymi złożonością zagadnienia i koniecznością dobrej współpracy pomiędzy specjalistami z wielu obszarów medycyny. Prezentowany przegląd dostępnych rozwiązań ma na celu ich przybliżenie i nakreślenie podstawowych wskazań do ich zastosowania.
 
REFERENCJE (18)
1.
Barbara M, Manni V, Monini S. Totally implantable middle ear device for rehabilitation of sensorineural hearing loss: preliminary experience with the Esteem(R), Envoy. Acta Otolaryngol, 2008; 31: 1–4.
 
2.
Böheim K, Mlynski R, Lenarz T, Schlögel M, Hagen R. Round window vibroplasty: Long-term results. Acta Otolaryngol, 2012; 132(10): 1042–8.
 
3.
Bruschini L, Forli F, Passetti S, Bruschini P, Berrettini S. Fully implantable Otologics MET Carina(™) device for the treatment of sensorineural and mixed hearing loss: Audio-otological results. Acta Otolaryngol, 2010; 130(10): 1147–53.
 
4.
Busch S, Kruck S, Spickers D, Leuwer R, Hoth S, Praetorius M i wsp. First clinical experiences with a direct acoustic cochlear stimulator in comparison to preoperative fitted conventional hearing aids. Otol Neurotol, 2013; 34(9): 1711–8.
 
5.
Colletti V, Soli SD, Carner M, Colletti L. Treatment of mixed hearing losses via implantation of a vibratory transducer on the Round Window. Int J Audiol, 2006; 45(10): 600–8.
 
6.
de Abajo J, Sanhueza I, Giron L, Manrique M. Experience with the active middle ear implant in patients with moderate-to-severe mixed hearing loss: indications and results. Otol Neurotol, 2013; 34(8): 1373–9.
 
7.
Hûls R. Die Hand am Ohr. Innocentia Verlag; 2011.
 
8.
Lenarz T, Zwartenkot JW, Stieger C, Schwab B, Mylanus EA, Caversaccio M, Kompis M i wsp. Multicenter study with a direct acoustic cochlear implant. Otol Neurotol, 2013; 34(7): 1215–25.
 
9.
Maurer J, Savvas E. The Esteem System: a totally implantable hearing device. Adv Otorhinolaryngol, 2010; 69: 59–71.
 
10.
Memari F, Asghari A, Daneshi A, Jalali A. Safety and patient selection of totally implantable hearing aid surgery: Envoy system, Esteem. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2011; 268(10): 1421–5.
 
11.
Olszewski L, Ratuszniak A, Obrycka A, Porowski M, Skarzynski PH, Pastuszak A i wsp. Middle Ear Implant – a chance for elimination of certain restrictions on sound reception tied with the hearing aids in the partial deafness treatment. 10th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation (ESPCI Greece 2011). Medimond; 2011, 25–8.
 
12.
Rajan GP, Lampacher P, Ambett R, Dittrich G, Kuthubutheen J, Wood B i wsp. Impact of Floating Mass Transducer coupling and positioning in Round Window Vibroplasty. Otol Neurotol, 2011; 32(2): 271–7.
 
13.
Ruckenstein MJ. Cochlear implants other implantable hearing devices. Plural Publishing; 2012.
 
14.
Schwab B, Grigoleit S, Teschner M. Do we really need a coupler for the round window application of an AMEI? Otol Neurotol, 2013; 34: 1181–5.
 
15.
Skarzynski PH, Skarzynski H, Lorens A. Skarzynski PDT (Partial Deafness Treatment) classification. 10th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation (ESPCI Greece 2011). Medimond; 2011, 183–6.
 
16.
Skarzynski H, Olszewski L, Skarzynski PH, Lorens A, Piotrowska A, Porowski M i wsp. Direct round window stimulation with the Med-El Vibrant Soundbridge: 5 years of experience using a technique without interposed fascia. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2014; 271(3): 477–82.
 
17.
Verhaert N, Desloovere C, Wouters J. Acoustic hearing implants for mixed hearing loss: a systematic review. Otol Neurotol, 2013; 34: 1201–9.
 
18.
Zwartenkot JW, Hashemi J, Cremers CW, Mulder JJ, Snik AF. Active middle ear implantation for patients with sensorineural hearing loss and external otitis: long-term outcome in patient satisfaction. Otol Neurotol, 2013; 34(5): 855–61.
 
Scroll to top