PRACA BADAWCZA
Elementy profilaktyki i edukacji zdrowotnej w badaniach przesiewowych słuchu dzieci w wieku szkolnym
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
 
Data publikacji: 26-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Gos   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: e.gos@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2017;6(3):19-25
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W Polsce od 1999 roku są prowadzone badania przesiewowe słuchu dzieci w wieku szkolnym, realizowane przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Około 14% dzieci uzyskuje w nich wynik nieprawidłowy, wskazujący na występowanie zaburzeń słuchu. Badania przesiewowe stanowią istotny element profilaktyki drugorzędowej. Pozwalają na wczesne wykrycie wady słuchu, szybkie podjęcie specjalistycznego leczenia oraz rehabilitacji. Badania przesiewowe zawierają także istotne elementy edukacji zdrowotnej, skierowanej do rodziców i dzieci. Edukacja zdrowotna prowadzona w ramach programu skriningowego ma na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej, kształtowanie zachowań służących zdrowiu i dbałości o prawidłowy słuch.
 
REFERENCJE (26)
1.
Piątkowski W. W stronę socjologii zdrowia. W: Piątkowski W, Titkow A, red. W stronę socjologii zdrowia. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 2002.
 
2.
Nettleton S. The sociology of health and illness. Cambridge: Polity Press; 2006.
 
3.
Heszen I, Sęk H. Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2008.
 
4.
Radlińska H. Pedagogika społeczna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; 1961.
 
5.
Demel M. O wychowaniu zdrowotnym. Warszawa: PZWS; 1968.
 
6.
Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe; 2008.
 
7.
Syrek E. Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; 2008.
 
8.
Narodowy Program Zdrowia 2016-2020. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. Dz. U. 2016, poz. 1492.
 
9.
Skarżyński H, Piotrowska A, Kamyk P, Czupryniak A, Saniewska-Kilim A, Włodarczyk AW i wsp. EU Council Conclusion on early detection and treatment of communication disorders in children, including the use of e-health tools and innovative solutions. J Hear Sci, 2012; 2(1): 49–50.
 
10.
Galewicz W. Zdrowie jako prawo człowieka. Diametros, 2014; 42: 57–82.
 
11.
Demel M. Pedagogika zdrowia. Warszawa: WSiP; 1980.
 
12.
Karta Ottawska. W: Karski JB, Słońska Z, Wasilewski BW, red. Promocja zdrowia. Warszawa: Sanmedia; 1986.
 
13.
Jędrychowski W. Podstawy epidemiologii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2002.
 
14.
Morabia A, Zhang FF. History of medical screening: from concepts to action. Postgrad Med J, 2004; 80(946): 463–69.
 
15.
Wilson JMG, Jungner G. Priniciples and practice of screening disease. Public Health Pap, 34, Geneva: World Health Organization; 1968.
 
16.
Andermann A, Blancquaert I, Beauchamp S, Dery V. Revisiting Wilson and Jungner in the genomic age: A review of screening criteria over the past 40 years. Bull World Health Organ, 2008; 86(4): 317–19.
 
17.
Kruk-Zagajewska A, Szmeja Z, Pruszewicz A. Wyniki eliminacji grupowej słuchu u dzieci szkolnych za pomocą audiometrii mowy. Otolaryngol Pol, 1967; 21(2): 173–78.
 
18.
Niskar AS, Kieszak SM, Holmes AE, Esteban E, Rubin C, Brody DJ. Prevalence of hearing loss among children 6 to 19 years of age. The Third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA, 1998; 279(14): 1071–75.
 
19.
Skarżyński H, Czyżewski A, Senderski A. Badania przesiewowe słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym I. Tester słuchu „Słyszę…”. Audiofonologia, 2001; 20: 199–208.
 
20.
Mueller-Malesińska M, Skarżyński H, Oltarzewski M, Szymborski J, Ratyńska J. Project of the countrywide data collecting system for neonatal hearing screening programme in Poland. Scand Audiol Suppl, 2001; 52: 197–98.
 
21.
Skarżyński H, red. Wyrównywanie szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach Europy. Priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w obszarze zdrowia publicznego. Warszawa: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; 2008.
 
22.
Skarżyński H, Kochanek K, Senderski A, Skarżyński PH, Ludwikowski M, Kopaczewski M i wsp. Organization of the hearing screening examinations in polish schools in rural areas and small towns. Cochlear Implants Int, 2010; 11(1): 143–47.
 
23.
Skarżyński PH, Kochanek K, Skarżyński H, Senderski A, Wysocki J, Szkiełkowska A i wsp. hearing screening program in school-age children in western Poland. J Int Adv Otol, 2011; 7(2): 194–200.
 
24.
Skarżyński P, Piłka A, Ludwikowski M, Skarżyńska MB. Comparison of the frequency of positive hearing screening outcomes in school children from Poland and other countries of Europe, central Asia and Africa. J Hear Sci, 2015; 4(4): 51–58.
 
25.
Gałkowski T, Jastrzębowska G, Kukuła M, Łukaszewicz A. Mowa dzieci niedosłyszących i głuchych. W: Gałkowski T, Jastrzębowska G, red. Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, t. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; 2003.
 
26.
Śliwińska-Kowalska M, Niebudek-Bogusz E, Fiszer M, Los-Spychalska T, Kotylo P, Sznurowska-Przygocka B i wsp. The prevalence and risk factors for occupational voice disorders in teachers. Folia Phoniatr Logop, 2006; 58(2): 85–101.
 
Scroll to top