PRAKTYKA KLINICZNA
Podstawy teoretyczne tworzenia i walidacji narzędzi ankietowych na przykładzie kwestionariusza LittlEARS
Anita Obrycka 1, A,D-F
,
 
Artur Lorens 1, D,F
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 26-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anita Obrycka   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: a.obrycka@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2017;6(1):69-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne tworzenia i walidacji narzędzi ankietowych. Najważniejsze etapy tego procesu: zdefiniowanie badanego problemu, przygotowanie pozycji testowych, określenie formatu odpowiedzi, standaryzacja, walidacja i normalizacja zostały omówione na przykładzie kwestionariusza LittlEARS.
FINANSOWANIE
Publikacja powstała w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” INNOSENSE, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/ST7/04213.
 
REFERENCJE (29)
1.
International Test Commission. International guidelines for test use. International Journal of Testing, 2001; 1: 93–114.
 
2.
International Test Commission. International Test Commission guidelines for translating and adapting tests. 2016. Pobrane z: http://www.intestcom.org.
 
3.
International Test Commission. International guidelines on quality control in scoring, test analysis, and reporting of test scores. 2012. Pobrane z: http://www.intestcom.org.
 
4.
American Educational Research Association; American Psychological Assocation; National Council on Measurement in Education. Standards for Educational and Psychological Testing; American Educational Research Association; 2014.
 
5.
Bond M, Mealing S, Anderson R, Elston J, Weiner G, Taylor R i wsp. The effectiveness and cost-effectiveness of cochlear implants for severe to profound deafness in children and adults: a systematic review and economic model. Health Technol Assess, 2009; 13: 1–198.
 
6.
Loeffler C, Aschendorff A, Burger T, Kroeger S, Laszig R, Arnd S. Quality of life measurements after cochlear implantation. The Open Otorhinolaryngology Journal, 2010; 4: 47–54.
 
7.
Swan I, Guy F, Akeroyd M. Health-related quality of life before and after management in adults referred to otolaryngology: a prospective national study. Clin Otolaryngol, 2011; 37: 35–43.
 
8.
Obrycka A, Lorens A, Piotrowska A, Skarżyński H. Wykorzystanie kwestionariusza LittlEARS do oceny skuteczności interwencji związanej ze stosowaniem implantu ślimakowego u małych dzieci z głębokim niedosłuchem. Now Audiofonol, 2014; 3: 52–58.
 
9.
May-Mederake B. Early intervention and assessment of speech and language development in young children with cochlear implants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2012; 76: 939–46.
 
10.
Bagatto M, Moodie S, Malandrino A, Richert F, Clench D, Scollie S. The University of Western Ontario Pediatric Audiological Monitoring Protocol (UWO PedAMP). Trends Amplif, 2011; 15: 57–76.
 
11.
Obrycka A, Lorens A, Piotrowska A, Skarżyński H. Ocena rozwoju słuchowego dzieci z głębokim niedosłuchem, którym wszczepiono implant ślimakowy we wczesnym dzieciństwie. Now Audiofonol, 2014; 3: 59–65.
 
12.
National Institute for Health and Clinical Excellence. Guide to the methods of technology appraisal. NICE, London; 2014.
 
13.
Weichbold V, Anderson I, D’Haese P. Validation of three adaptations of the Meaningful Auditory Integration Scale (MAIS) to German, English and Polish. Int J Audiol, 2004; 43: 156–61.
 
14.
Obrycka A, Padilla J, Pankowska A, Lorens A, Skarżyński H. Production and evaluation of a Polish version of the LittlEars questionnaire for the assessment of auditory development in infants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2009; 73: 1035–42.
 
15.
Coninx F, Weichbold V, Tsiakpini L, Autrique E, Bescond G, Tamas L i wsp. Validation of the LittlEARS® Auditory Questionnaire in children with normal hearing. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2009; 73: 1761–68.
 
16.
Obrycka A. Adaptacja i wykorzystanie kwestionariusza LittlEARS. Rozprawa doktorska; 2014.
 
17.
García Negro A, Padilla García J, Sainz Quevedo M. Production and evaluation of a Spanish version of the LittlEARS Auditory Questionnaire for the assessment of auditory development in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2016; 83: 99–103.
 
18.
Foddy W. Constructing questions for interviews and questionnaires. Theory and practice in social research. Cambridge: Cambridge University Press; 1993.
 
19.
Aranowska E. Pomiar ilościowy w psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR; 2005.
 
20.
Tsiakpini L, Weichbold V, Kühn-Inacker H, Coninx F, D’Haese P, Almadin S. LittlEARS Auditory Questionnaire Manual. Innsbruck: MED-EL; 2004.
 
21.
Northern J, Downs M. Hearing in children. Baltimore: Williams & Wilkins; 1991.
 
22.
De Casper A, Fifer W. Of human bonding: newborns prefer their mother’s voice. Science, 1980; 208: 1174–76.
 
23.
Cooper R, Aslin R. Preference for infant-directed speech in the first month after birth. Child Development, 1990; 61: 584–95.
 
24.
Eimas P, Quinn P. Studies on the formation of perceptually based basic-level categories in young infants. Child Development, 1994; 65: 903–17.
 
25.
Allum D. Cochlear implant rehabilitation in children and adults. London: Whurr Publishers; 1996.
 
26.
Osterlind S. Constructing test items: multiple-choice, constructed-response, performance, and other formats. Boston, Dordrecht, London: Kluwer Academic Publishers; 2001.
 
27.
Fronczyk K. Psychometria. Warszawa: Vizja Press & IT; 2009.
 
28.
Zumbo B, Chan E. Validity and Validation in Social, Behavioral, and Health Sciences. New York: Springer; 2015.
 
29.
Cronbach I. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrica, 1951; 16: 297–334.
 
Scroll to top