PRAKTYKA KLINICZNA
Ocena zdolności do analizowania zdarzeń akustycznych w czasie (podstawy teoretyczne, dostępne testy)
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 26-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Monika Lewandowska   

Światowe Centrum Słuchu, Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: m.lewandowska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2017;6(1):63-68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pojęcie czasu znajduje się w kręgu zainteresowań zarówno humanistów (poetów, filozofów), jak i badaczy reprezentujących nauki matematyczno-przyrodnicze (lekarze, fizycy, psychologowie). Coraz więcej klinicystów jest również świadomych, że nieprawidłowa percepcja czasu nie tylko obniża jakość życia pacjentów, lecz także może być symptomem chorób neurologicznych lub psychiatrycznych. Zaburzenia w zakresie percepcji zdarzeń akustycznych w czasie współwystępują m.in. z ośrodkowymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, chorobą Parkinsona, ADHD, autyzmem, schizofrenią. Ze względu na stosunkowe częste występowanie zaburzeń w zakresie percepcji zdarzeń akustycznych w czasie, diagnoza w tym zakresie może mieć dużą wartość kliniczną. W prezentowanym artykule opisano zarówno najważniejsze paradygmaty badawcze i testy służące do oceny zdolności do analizowania zdarzeń akustycznych w czasie, jak i modele neuropsychologiczne percepcji czasu, niezbędne do zrozumienia zasad tworzenia testów.
FINANSOWANIE
Publikacja powstała w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” INNOSENSE, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
 
REFERENCJE (32)
1.
Oroń A. Percepcja czasu – przegląd modeli teoretycznych i metod badań. Now Audiofonol, 2016; 5(1): 15–22.
 
2.
Szelag E, Kanabus M, Kolodziejczyk I, Kowalska J, Szuchnik J. Individual differences in temporal information processing in humans. Acta Neurobiol Exp (Warsz), 2004; 64(3): 349–66.
 
3.
Pluta A, Wolak T, Czajka N, Lewandowska M, Cieśla K, Rusiniak M i wsp. Reduced resting-state brain activity in the default mode network in children with (central) auditory processing disorders. Behav Brain Funct BBF, 2014; 10(1): 33.
 
4.
Bellis TJ. Assessment and management of Central Auditory Processing Disorders in the educational setting: From science to practice. Cengage Learning, 2003.
 
5.
Skoczylas A, Lewandowska M, Pluta A, Kurkowski ZM, Skarżyński H. Ośrodkowe zaburzenia słuchu – wskazówki diagnostyczne i propozycje terapii. Now Audiofonol, 2012; 1(1): 11–18.
 
6.
Fraisse P. Perception and estimation of time. Annu Rev Psychol, 1984; 35: 1–36.
 
7.
Pöppel E. Oscillations as possible basis for time perception. Stud Gen Z Für Einh Wiss Im Zusammenhang Ihrer Begr Forschungsmethoden, 1971; 24(1): 85–107.
 
8.
Pöppel E. Lost in time: a historical frame, elementary processing units and the 3-second window. Acta Neurobiol Exp (Warsz), 2004; 64(3): 295–301.
 
9.
Pöppel E, Logothetis N. Neuronal oscillations in the human brain Discontinuous initiations of pursuit eye movements indicate a 30-Hz temporal framework for visual information processing. Naturwissenschaften, 1986; 73(5): 267–68.
 
10.
Lewandowska M, Bekisz M, Szymaszek A, Wrobel A, Szelag E. Towards electrophysiological correlates of auditory perception of temporal order. Neurosci Lett, 2008; 437(2): 139–43.
 
11.
Wittmann M, Fink M. Time and language – critical remarks on diagnosis and training methods of temporal-order judgment. Acta Neurobiol Exp (Warsz), 2004; 64(3): 341–48.
 
12.
Szymaszek A, Szelag E, Sliwowska M. Auditory perception of temporal order in humans: the effect of age, gender, listener practice and stimulus presentation mode. Neurosci Lett, 2006; 403(1–2): 190–94.
 
13.
Szymaszek A, Sereda M, Pöppel E, Szelag E. Individual differences in the perception of temporal order: the effect of age and cognition. Cogn Neuropsychol, 2009; 26(2): 135–47.
 
14.
Pöppel E. Pre-semantically defined temporal windows for cognitive processing. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 2009; 364(1525): 1887–96.
 
15.
Schleidt M, Eibl-Eibesfeldt I, Pöppel E. A universal constant in temporal segmentation of human short-term behavior. Naturwissenschaften, 1987; 74(6): 289–90.
 
16.
Perez AP, Pereira LD. The Gap in Noise test in 11 and 12-year-old children. Pró-Fono Rev Atualização Científica, 2010; 22(1): 7–12.
 
17.
Marculino CF, Rabelo CM, Schochat E. Gaps-in-Noise test: gap detection thresholds in 9-year-old normal-hearing children. J Soc Bras Fonoaudiol, 2011; 23(4): 364–67.
 
18.
Phillips DP. Auditory gap detection, perceptual channels, and temporal resolution in speech perception. J Am Acad Audiol, 1999; 10(6): 343–54.
 
19.
Musiek FE, Shinn JB, Jirsa R, Bamiou D-E, Baran JA, Zaida E. GIN (Gaps-In-Noise) test performance in subjects with confirmed central auditory nervous system involvement. Ear Hear, 2005; 26(6): 608–18.
 
20.
Lister JJ, Roberts RA, Shackelford J, Rogers CL. An adaptive clinical test of temporal resolution. Am J Audiol, 2006; 15(2): 133–40.
 
21.
Levitt H. Transformed up-down methods in psychoacoustics. J Acoust Soc Am, 1971; 49(2): Suppl 2: 467.
 
22.
Neijenhuis KA, Stollman MH, Snik AF, Van der Broek P. Development of a central auditory test battery for adults. Audiology, 2001; 40(2): 69–77.
 
23.
Szelag E, Lewandowska M, Wolak T, Seniow J, Poniatowska R, Pöppel E i wsp. Training in rapid auditory processing ameliorates auditory comprehension in aphasic patients: A randomized controlled pilot study. J Neurol Sci, 2014; 338(1–2): 77–86.
 
24.
Szelag E, Skolimowska J. Cognitive function in elderly can be ameliorated by training in temporal information processing. Restor Neurol Neurosci, 2012; 30(5): 419–34.
 
25.
Bao Y, Szymaszek A, Wang X, Oron A, Pöppel E, Szelag E. Temporal order perception of auditory stimuli is selectively modified by tonal and non-tonal language environments. Cognition, 2013; 129(3): 579–85.
 
26.
Pinheiro ML, Ptacek PH. Reversals in the perception of noise and tone patterns. J Acoust Soc Am, 1971; 49(6): 1778–83.
 
27.
Musiek FE, Pinheiro ML. Frequency patterns in cochlear, brainstem, and cerebral lesions. Audiol Off Organ Int Soc Audiol, 1987; 26(2): 79–88.
 
28.
Musiek FE. Frequency (pitch) and duration pattern tests. J Am Acad Audiol, 1994; 5(4): 265–68.
 
29.
Musiek FE, Baran JA, Pinheiro ML. Duration pattern recognition in normal subjects and patients with cerebral and cochlear lesions. Audiol Off Organ Int Soc Audiol, 1990; 29(6): 304–13.
 
30.
Noffsinger D, Wilson RH, Musiek FE. Department of Veterans Affairs compact disc recording for auditory perceptual assessment: background and introduction. J Am Acad Audiol, 1994; 5(4): 231–35.
 
31.
Fuente A, McPherson B. Auditory processing tests for Spanish-speaking adults: an initial study. Int J Audiol, 2006; 45(11): 645–59.
 
32.
Kelly A. Normative data for behavioural tests of auditory processing for New Zealand school children aged 7 to 12 years. Aust N Z J Audiol, 2007; 29(1): 60–64.
 
Scroll to top