PRAKTYKA KLINICZNA
Przegląd wybranych narzędzi badawczych do oceny występowania oraz charakterystyki szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej
 
Więcej
Ukryj
1
Międzyośrodkowe Studenckie Koło Naukowe przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Warszawa
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
3
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
4
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
 
Data publikacji: 29-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Rajchel   

Międzyośrodkowe Studenckie Koło Naukowe przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Warszawa, e-mail: aska.rajchel@gmail.com
 
 
Now Audiofonol 2016;5(1):74-88
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Obecnie wiele zagadnień dotyczących szumów usznych oraz nadwrażliwości słuchowej pozostaje niewyjaśnionych. Narzędziami pozwalającymi na lepsze ich poznanie mogą okazać się standaryzowane, powszechnie stosowane kwestionariusze. W literaturze anglojęzycznej można wyróżnić kilkanaście testów oceniających dokuczliwość szumów usznych. Mimo istniejących w Internecie tłumaczeń, żadne z zagranicznych narzędzi nie zostało zaadaptowane do języka i warunków polskich zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi. Praca stanowi przegląd wybranych, krajowych i zagranicznych ankiet i kwestionariuszy, badających występowanie oraz charakterystykę szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej. Każde narzędzie opisano ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczenia, budowy, zawartości i sposobu oceny wyników oraz ich korelacji z wynikami innych testów opisywanych w literaturze przedmiotu.
FINANSOWANIE
Publikacja powstała w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” INNOSENSE, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
 
REFERENCJE (75)
1.
Skarżyński H. Szumy uszne i nadwrażliwość na dźwięki. Praca zbiorowa pod red. prof. Henryka Skarżyńskiego. Warszawa: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; 1998.
 
2.
Fabijańska A, Rogowski M, Bartnik G, Skarżyński H. Epidemiology of tinnitus and hyperacusis in Poland. W: Hazell J, red. Proceeding of the 6th International Tinnitus Seminar, Cambridge, London; The Tinnitus and Hyperacusis Centre; 1999, s. 569–71.
 
3.
Sanchez L, Boyd C, Davis A. Prevalence and problems of tinnitus in the elderly. W: Hazell J, red. Proceedings of the 6th International Tinnitus Seminar, Cambridge. London; The Tinnitus and Hyperacusis Centre, 1999, s. 58–63.
 
4.
Nondahl D, Cruickshanks K, Wiley T, Klein R, Klein B, Tweed T. Prevalence and 5-year incidence of tinnitus among older adults: the epidemiology of hearing loss study. J Am Acad Audiol, 2002; 13: 323–31.
 
5.
Johansson M, Arlinger S. Prevalence of hearing impairment in a population in Sweden. Int J Audiol, 2003; 42: 18–28.
 
6.
Shargorodsky J, Curhan GC, Farwell WR. Prevalence and characteristics of tinnitus among US adults. Am J Med, 2010; 123: 711–18.
 
7.
McCormack A, Edmondson-Jones M, Fortnum H, Dawes P, Middleton H, Munro K, Moore D. The prevalence of tinnitus and the relationship with neuroticism in a middle-aged UK population. J Psychosom Res, 2014; 76: 56–60.
 
8.
Raj-Koziak D, Skarżyński H, Kochanek K, Fabijańska A. Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci w Polsce. Otolaryngologia Polska, 2013, 67: 149–53.
 
9.
Mills R, Cherry J. Subjective tinnitus in children with otological disorders. Int J Pediatr. Otorhinolaryngol., 1984; 7: 21–27.
 
10.
Holgers K. Tinnitus in 7-year-old children. W: Hazell J, red. Proceedings of the 6th International Tinnitus Seminar, Cambridge. London: The Tinnitus and Hyperacusis Centre; 1999, s. 218–19.
 
11.
Holgers K, Juul J. The suffering of tinnitus in childhood and adolescence. Int J Audiol, 2006; 45(5): 267–72.
 
12.
Savastano M, Marioni G, Fillipis C. Tinnitus in children without hearing impairment. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2009; 73: 13–15.
 
13.
Chadha N, Gordon K, James A, Papsin B. Tinnitus is prevalent in children with cochlear implants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2009; 73: 671–75.
 
14.
Rogowski M. Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa. W: Śliwińska-Kowalska M, red. Audiologia kliniczna. Łódź: Mediton; 2005, s. 345–51.
 
15.
Zenner H, Pfister M. Systematic classification of tinnitus. W: Hazell J, red. Proceedings of the 6th International Tinnitus Seminar, Cambridge. London: The Tinnitus and Hyperacusis Centre; 1999, s. 17–19.
 
16.
Zenner H, Ernst A. Cochlear-motor, transduction and signal-transfer tinnitus models for three types of cochlear tinnitus. Eur Arch Otorhinolaryngol, 1993; 249: 447–54.
 
17.
Baguley D. Mechanisms of tinnitus. Br Med Bull, 2002; 63: 195–212.
 
18.
Lenarz T, Schreiner C, Snyder R, Ernst A. Neural mechanisms of tinnitus. Eur Arch Otorhinolaryngol, 1993; 249: 441–46.
 
19.
Jastreboff P. Phantom auditory perception (tinnitus): mechanisms of generation and perception. Neurosci Res, 1990; 8: 221–54.
 
20.
Herraiz C. Physiopathological mechanisms in tinnitus generation and persistence. Acta Otorrinolaringol Esp, 2005; 56: 335–42.
 
21.
Prasher D, Ceranic B, Sulkowski W, Guzek W. Objective evidence for tinnitus from spontaneous emission variability. Noise Health, 2001; 3: 61–73.
 
22.
Bartnik G, Hawly M, Rogowski M, Raj-Koziak D, Fabijańska A, Formby C. Otoemisja produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka oraz funkcja wejścia/wyjścia u prawidłowo słyszących pacjentów z szumem usznym i/lub nadwrażliwością słuchową. Otolaryn Pol, 2009; 63(2): 171–81.
 
23.
Szymańska E, Bartnik G, Karpiesz L, Borawska B, Skarżyński H, Hesse G. Terapia dźwiękowa jako terapia wspomagająca leczenie szumów usznych. Audiofonologia, 2004; 26: 185–88.
 
24.
Jastreboff P, Jastreboff M. Leczenie szumów usznych oparte na modelu neurofizjologicznym. Audiofonologia, 1996; 9: 5–25.
 
25.
Fludra M, Piełuć M, Sarnicka I. Hospitalizacja rehabilitacyjna w kryzysie związanym z doświadczaniem szumów usznych jako ramy dla interwencji psychologicznej w adaptacji do dolegliwości. Nowa Audiofonologia, 2013; 2(5): 51–54.
 
26.
Gans J, O’Sullivan P, Bircheff V. Mindfulness based tinnitus stress reduction: pilot study. Mindfulness, 2013; 1–12.
 
27.
Salamon E, Kim M, Beaulieu J, Stefano G. Sound therapy induceed relaxation: down regulating stress processes and pathologies. Medical Science Monitor, 2003; 9(5): 96–101.
 
28.
Milner R, Lewandowska M, Ganc M. Niespecyficzne metody wykorzystane w terapii szumów usznych – przegląd wybranych technik. Nowa Audiofolonogia, 2014; 3(1): 20–25.
 
29.
Martinez-Devesa P, Waddell A, Perera R, Theodoulou M. Cognitive behavioral therapy for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev, 2007; (1): CD005233.
 
30.
Jastreboff P, Hazell J. A neurophysiological approach to tinnitus: clinical implications. Br J Audiol, 1993; 27: 7–17.
 
31.
Távora-Vieira D, Davis P. Rehabilitation of tinnitus patients using the Neuromonics Tinnitus Treatment. Textbook of Tinnitus, 2011: 605–12.
 
32.
Borawska B, Bartnik G, Karpiesz L, Szymańska E, Senderski A, Skarżyński H. Wstępna ocena przydatności terapii dźwiękowej u pacjentów z szumami usznymi i/lub nadwrażliwością słuchową leczonych metodą habituacji. Audiofonologia, 2004;.
 
33.
26: 177–79. 33. Langguth B, Goodey R, Azevedo A, Bjorne A, Cacace A, Crocetti A, Vergara R. Consensus for tinnitus patient assessment and treatment outcome measurement: Tinnitus Research Initiative meeting, Regensburg, July 2006. Prog B Res, 166: 525–36.
 
34.
Dineen R, Doyle J, Bench J. Audiological and psychological characteristics of a group of tinnitus sufferers, prior to tinnitus management training. Br J Audiol, 1997; 31: 27–38.
 
35.
Henry J, Wilson P. The psychometric properties of two measures of tinnitus complaint and handicap. Int Tinnitus J, 1998; 4(5): 114–21.
 
36.
Mazurek B, Olze H, Haupt H, Szczepek A. The more the worse: The grade of noise induced hearing loss associates with the severity of tinnitus. Int J Environ Res Public Health, 2010; 7: 3071–79.
 
37.
Seydel C, Haupt H, Olze H, Szczepek A, Mazurek B. Gender and chronic tinnitus: Differences in tinnitus-related distress depend on age and duration of tinnitus. Ear Hear, 2013; 34(5): 661–72.
 
38.
Robinson S, MqQuaid J, Viirre E, Betzig L, Miller D, Bailey K, Harris J, Perry W. Relationship of Tinnitus Questionnaire to depressive symptoms, quality of well-being and internal focus. Int Tinnitus J, 2003; 9(2): 97–103.
 
39.
Zeman F, Koller M, Schleckmann M, Lannguth B, Landgrebe M. Tinnitus assessment by means of standardized self-report questionnaires: Psychometric properties of the Tinnitus Questionnaire (TQ), the Tinnitus Handicap Inventory (THI), and their short versions in an international and multi-lingual sample. Health and Quality of Life Outcomes, 2012; 10: 128.
 
40.
Savastano M. A protocol of study for tinnitus in childhood. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2002; 64: 23–27.
 
41.
Bartnik G, Fabijańska A, Jastreboff M, Rogowski M, Sienkiewicz J, Skarżyński H. Epidemiologia szumów usznych. Ankieta. Audiofonologia, 1997, 11: 209–11.
 
42.
Kotyło P, Macheta K, Śliwińska-Kowalska M. Ocena dokuczliwości szumów usznych i ogólnego stanu zdrowia chorych z szumami usznymi przed i po krótkotrwałej rehabilitacji metodą habituacji. Otolaryngol Pol, 2009; 8(1): 23–27.
 
43.
Goldberg D, Gater R, Sartorius N, Ustun T, Piccinelli M, Gureje O i wsp.The validity of two versions of the GHQ in the WHO study of mental illness in general health care. Psychol Med, 1997; 27: 191–97.
 
44.
Kotyło P, Merecz D, Niebudek-Bogusz E, Śliwińska-Kowalska M. Program oceny i interwencji psychologicznej u pacjentów z szumami usznymi. Otolaryngol Pol, 2006; 5(4): 189–94.
 
45.
Kuk FK1, Tyler RS, Russell D, Jordan H. The psychometric properties of a tinnitus handicap questionnaire. Ear Hear, 1990; 11: 434–45.
 
46.
Wilson P, Henry J, Bowen M, Haralambous G. Tinnitus Reaction Questionnaire. Psychometric properties of a measure of distress associated with tinnitus. J Speech Lang Hear Res, 1991; 34: 197–201.
 
47.
Hallam R. Manual of the Tinnitus Questionnaire. Revised and updated. London: Polpresa Press; 2008.
 
48.
Hiller W, Goebel G. A psychometric study of complaints in chronic tinnitus. J Psychosom Res Research, 1992; 36(4): 337–48.
 
49.
Goebel G, Hiller W. Tinnitus-Frageboten. Ein Instrument zur Erfassung von Belastung und Schweregrad bei Tinnitus (Manual). Gottingen: Hofgrefe Verlag; 1998.
 
50.
Kam AC1, Cheung AP, Chan PY, Leung EK, Wong TK, Tong MC i wsp. Psychometric properties of a Chinese (Cantonese) version of the Tinnitus Questionnaire. Int J Audiol, 2009; 48: 568–75.
 
51.
Newman C, Jacobson G, Spitzer J. Development of the Tinnitus Handicap Inventory. Arch Otrolaryngol Head Neck Surg, 1996; 122: 143–48.
 
52.
Petersen Schmidt L, Niemiec Teixeira V, Dall’Igna C, Dallagnol D, Magnus Smith M. Brazilian Portuguese Language version of the “Tinnitus Handicap Inventory”: Validity and Reproducibility. Rev Bras Otorrinolaringol, 2006; 72(6): 808–10.
 
53.
Kam A, Cheung A, Chan P, Leung E, Wong T, van Hasselt C i wsp. Psychometric properties of the Chinese (Cantonese) Tinnitus Handicap Inventory. Clin Otolaryngol, 2009; 34: 309–15.
 
54.
Aksoy S, Firat Y, Alpar R. The Tinnitus Handicap Inventory: A study of validity and reliability. Int Tinnitus J, 2007; 13(2): 94–98.
 
55.
Zachariae R, Mirz F, Johansen L, Andersen S, Bjerring P, Pedersen B. Reliability and validity of a Danish adaptation of theTinnitus Handicap Inventory. Scand Audiol, 2000; 29: 37–43.
 
56.
Monzani D, Genovese E, Marrara A, Gherpelli C, Pingani L, Forghieri M i wsp. Validity of the Italian adaptation of the Tinnitus Handicap Inventory; focus on quality of life and psychological distress in tinnitus-sufferers. Acta Otorhinolaryngol Ital, 2008; 28: 126–34.
 
57.
Newman C, Sandrige S, Jacobson G. Psychometric adequacy of the Tinnitus Handicap Inventory (THI) for evaluating treatment outcome. J Am Acad Audiol, 1998; 9: 153–60.
 
58.
McCombe A, Baguley D, Coles R, McKenna L, Windle-Taylor P. Guidelines for tinnitus severity: the results of a working group commissioned by the British Association of Otolaryngologists, Head and Neck Surgeons, 1999. Clin Otolaryngol. 2001; 26(5): 388–93.
 
59.
Beck A, Steer R, Carbin M. Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation. Clin Psychol Rev, 1998; 8: 77–100.
 
60.
Jacobson G, Newman C. The development of the Dizziness Handicap Inventory. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 1990; 116: 424–27.
 
61.
Newman C, Weinstein B, Jacobson G, Hug G. The Hearing Handicap Inventory for Adults: psychometric adequacy and audiometric correlates. Ear Hear, 1990; 11: 176–80.
 
62.
Wilson P, Henry J. Tinnitus Cognitions Questionnaire: Development and psychometric properties of a measure of dysfunctional cognitions associated with tinnitus. In Tinnitus J, 1998; 4(1): 23–30.
 
63.
Henry JA, Griest S, Thielman E, McMillan G, Kaelin C, Carlson KF. Tinnitus Functional Index: Development, validation, outcomes research, and clinical application. Hear Res, 2015.
 
64.
Tyler R, Haihong J, Perreau A, Witt S, Noble W, Coelho C. Development and validation of the tinnitus primary function questionnaire. Am J Audiol, 2014; 23: 260–72.
 
65.
Spielberger C, Grosuch R. Manual for the State-Trait Anxiety Inventory (Form Y). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press; 1983.
 
66.
Buysse D, Reynolds C, Monk T, Berman S, Kupfer D. The Pittsburgh Sleep Quality Index – A new instrument for psychiatric research. Psychiatry Res, 1989; 28: 193–213.
 
67.
Henry J, Griest S, Zaugg T, Thielman E, Kaelin C, Galvez G i wsp. Tinnitus and Hearing Survey: A screening tool to differentiate bothersome tinnitus from hearing difficulties. Am J Audiol, 2015; 24: 66–77.
 
68.
Jastreboff M, Jastreboff P. Questionnaires for assessment of the patients and treatment outcome. In: Hazell J, editor. Proceedings of the 6th International Tinnitus Seminar, Cambridge. London: The Tinnitus and Hyperacusis Centre; 1999, s. 487–90.
 
69.
Henry J, Jastreboff M, Jastreboff P, Schechter M, Fausti S. Assesment of patients for treatment with Tinnitus Retraining Therapy. J Am Acad Audiol, 2002; 13: 523–44.
 
70.
Henry J, Jasteboff M, Jastreboff P, Schechter M, Fausti S. Guide to conducting tinnitus retraining therapy Initial and Follow-up Interviews. J Rehabil Res Dev, 2003; 40(2): 157–78.
 
71.
Khalfa S, Dubal S, Veuillet E, Perez-Diaz F, Jouvent R, Collet L Psychometric normalization of a hyperacusis questionnaire. J Otorhinolaryngol Relat Spec, 2002; 64(6): 436–42.
 
72.
Fackrell K, Fearnley C, Hoare D, Sereda M. Hyperacusis questionnaire as a tool for measuring hypersensitivity to sound in a tinnitus research population. Biomed Res Int, 2015; 2015: 290425.
 
73.
Kreuzer P, Landgrebe M, Schlecklmann M, Staudinger S, Langguth B. Trauma-associated tinnitus: Audiological, demograpfic and clinical characteristics. PLoS One, 2012; 7(9): e45599.
 
74.
Henry J, Zaugg T, Myers P, Schecter M. The role of audiologic evaluation in progressive audiologic tinnitus management. Trends Amplif, 2008; 12(3): 170–87.
 
75.
Langguth B, Kleinjung T, Landgrebe M: Tinnitus: the complexity of standardization. Eval Health Prof, 2011; 34: 429–33.
 
Scroll to top