PRAKTYKA KLINICZNA
Przedstawienie wybranych rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w urządzeniach do badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Epidemiologii i Badań Przesiewowych, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 29-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Tarczyński   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Epidemiologii i Badań Przesiewowych, Kajetany, ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn, e-mail: k.tarczynski@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2016;5(1):89-93
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Badania audiometryczne są często wykorzystywane podczas masowych programów badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym. Wykonuje się je za pomocą urządzeń zwanych audiometrami, które ze względu na dokładność pomiaru można podzielić na kliniczne, diagnostyczne i skriningowe. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie rozwiązań technicznych i technologicznych zastosowanych w 14 wybranych urządzeniach do audiometrycznych badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym. Prezentacja została dokonana pod kątem przydatności tych rozwiązań w realizacji programów badań masowych.
FINANSOWANIE
Publikacja powstała w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” INNOSENSE, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
 
REFERENCJE (16)
1.
Śliwa L, Hatzopoulos S, Kochanek K, Piłka A, Senderski A, Skarżyński PH. A comparison of audiometric and objective methods in hearing screening of school children. A preliminary study. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2011; 75(4): 483–88.
 
2.
Skarżyński H, Piotrowska A. Screening for pre-school and school-age hearing problems: European Consensus Statement. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2012; 76(1): 120–21.
 
3.
www.medicalexpo.com.
 
4.
www.distrimed.com.
 
5.
www.eymasa.com.
 
6.
www.oscarinstrument.se.
 
7.
www.gm-instruments.com.
 
8.
www.grason-stadler.com.
 
9.
www.ihsys.com.
 
10.
www.otometrics.com.
 
11.
www.maico-diagnostic.com.
 
12.
www.inmedico.com.
 
13.
www.otovation.com.
 
14.
www.videomed.eu.
 
15.
www.csim.pl.
 
16.
www.pistonmedical.com.
 
Scroll to top