PRAKTYKA KLINICZNA
Teleporady logopedyczne w czasie pandemii COVID-19 dedykowane dorosłym użytkownikom implantu ślimakowego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Kajetany
 
 
Data publikacji: 20-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Rostkowska   

Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: j.rostkowska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2020;9(1):45-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera informacje dotyczące pandemii COVID-19 w kontekście możliwości wykorzystania teleporad jako jednego ze sposobów zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby. Autorki szczegółowo opisały przebieg i zastosowanie teleporad w zakresie rehabilitacji logopedycznej kierowanej do osób dorosłych, którym wszczepiono implant ślimakowy.
 
REFERENCJE (20)
1.
The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team. Vital surveillances: The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19) – China, 2020. China CDC Weekly, 2020; 2(8): 113–22.
 
2.
Yang X, Yu Y, Xu J, Shu H, Xia J, Liu H i wsp. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. Lancet Respir Med, 2020; 8(5): 475–81.
 
3.
Velavan TP, Meyer CG. The COVID-19 epidemic. Trop Med Int Health, 2020; 25(3): 278–80.
 
4.
World Health Organization. Postępowanie kliniczne w ostrym zakażeniu dróg oddechowych o ciężkim przebiegu (SARI) w przypadku podejrzenia choroby COVID-19. Wytyczne tymczasowe, 13 marca 2020, https://apps.who.int/iris/bits... [dostęp: 21.06.2020].
 
5.
Guo YR, Cao QD, Hong ZS, Tan YY, Chen SD, Jin HJ i in. The origin, transmission and clinical therapies on coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak – an update on the status. Mil Med Res, 2020; 7(1): 11.
 
6.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Dz. U. z 2020, poz. 491.
 
7.
Narodowy Fundusz Zdrowia. Komunikat do świadczeniodawców POZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 15.03.2020, https://www.nfz.gov.pl/aktualn... [dostęp: 21.06.2020].
 
8.
Narodowy Fundusz Zdrowia. Zarządzenia Prezesa NFZ nr 182/2019/DSOZ, 31.12.2019, https://www.nfz.gov.pl/zarzadz... [dostęp: 21.06.2020].
 
9.
Naczelna Izba Lekarska. Telemedycyna – wskazówki dla lekarzy i pacjentów, https://nil.org.pl/aktualnosci... na dzień 21.06.2020 [dostęp: 21.06.2020].
 
10.
Bujnowska-Fedak MM, Staniszewski A, Steciwko A. A survey of Internet use for health purposes in Poland. J Telemed Telecare, 2007; 13(5): 16–19.
 
11.
Rostkowska J, Wojewódzka B, Geremek-Samsonowicz A, Pankowska A, Olędzka M, Dębińska- Khalil M i wsp. Depresja a zastosowanie implantu ślimakowego u osób po 65 roku życia [Abstrakt]. II Konferencja Naukowa „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii”, 9–11.03.2017, Zakopane. Now Audiofonol, 2017; 6 (Suppl.): 36–37.
 
12.
Swanepoel D, Hall J. A systematic review of telehealth applications in audiology. Telemedicine and e-Health, 2010; 16(2): 181–200.
 
13.
Pankowska A, Rostkowska J, Skarżyński H. Telerehabilitacja dorosłych pacjentów korzystających z aparatów słuchowych i/lub implantów ślimakowych. Now Audiofonol, 2015; 4(2): 81–85.
 
14.
Solnica J, Pankowska A, Skarżyński H. Telerehabilitacja – nowa forma pomocy pacjentom korzystającym z systemu implantu ślimakowego w ramach programu opieki pooperacyjnej. Now Audiofonol, 2012; 1(3): 35–38.
 
15.
Skarżyński H, Szuchnik J, Mueller-Malesińska M. Implanty ślimakowe – rehabilitacja. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”; 2004.
 
16.
Telezdrowie.pl, https://www.telezdrowie.pl [dostęp: 21.06.2020].
 
17.
Skarżyński PH, Wąsowski A, Skarżyński H, Bruski Ł, Pierzyńska I. Telemedyczne rozwiązania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych (leczenie częściowej głuchoty). Otorynolaryngologia – Przegląd Kliniczny, 2013; 12: 30–31.
 
18.
Skarżyński PH, Wąsowski A, Skarżyński H, Bruski Ł, Pierzyńska I. Telemedyczne rozwiązania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych. Now Audiofonol, 2013; 2(2): 45.
 
19.
Wąsowski A, Skarżyński H, Bruski Ł, Lorens A, Obrycka A, Walkowiak A i wsp. Metoda zdalnego dopasowania implantu (telefitting) w Ogólnopolskiej Sieci Teleaudiologii. Now Audiofonol, 2012; 1(3): 39–43.
 
20.
World Hearing Center. Krajowa Sieć Teleaudiologii. Nagrody, medale, wyróżnienia, http://telefitting.ifps.org.pl... [dostęp: 21.06.2020].
 
Scroll to top