PRAKTYKA KLINICZNA
Wybrane problemy optymalizacji pracy głosem w zawodach artystycznych i pedagogicznych
Andrzej W. Mitas 1, A,C-E
,
 
Agata Szkiełkowska 2, A-C,E-F
,
 
Mirosław Czak 1, A,E-F
,
 
Julia M. Nycz 3, B,E
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Śląska, Katedra Informatyki Medycznej i Sztucznej Inteligencji, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Zabrze
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, Warszawa/Kajetany
 
3
Technische Universität Ilmenau, Institut für Biomedizinische Technik und Informatik, Niemcy
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 22-01-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-02-2022
 
 
Data akceptacji: 30-08-2022
 
 
Data publikacji: 31-03-2023
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej W. Mitas   

Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki Medycznej i Sztucznej Inteligencji, Politechnika Śląska, Roosevelta 40, 41-800 Zabrze
 
 
Now Audiofonol 2023;12(1):65-71
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia pracy głosem w aspekcie monitorowania jego stanu. W kontekście dotychczasowych (statycznych) metod analizy statusu aparatu mowy i śpiewu przedstawiono znane metody pomiaru biomarkerów fizjologicznych służących do diagnozowania potencjalnych patologii. Zaprezentowano także metodę badania i konstrukcji systemu pomiarowego, który może być wykorzystany do bieżącej oceny stanu narządów mowy i śpiewu, tak by w czasie rzeczywistym możliwe było podjęcie adekwatnych działań, polegających zasadniczo na czasowym zaniechaniu wydawania dźwięków lub ograniczenia ich intensywności. W materiale wyeksponowano przewagę systemu pomiarowo-kontrolnego, stanowiącego techniczne wsparcie dla beneficjenta, nad systemem autokontroli – zawodnym przeważnie z przyczyn socjologicznych lub z powodu niedostatecznie czytelnych sygnałów ostrzegawczych, wysyłanych przez nasz organizm.
Scroll to top