PRAKTYKA KLINICZNA
Telerehabilitacja dorosłych pacjentów korzystających z aparatów słuchowych i/lub implantów ślimakowych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Rehabilitacji, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 30-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Pankowska   

Światowe Centrum Słuchu, Klinika Rehabilitacji, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: a.pankowska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2015;4(2):81-85
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Telemedycyna to najnowsza forma opieki zdrowotnej, łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Osiągnięcia techniczne w połączeniu z doświadczeniem specjalistów implikują powstawanie programów opieki nad pacjentami w różnym wieku i z różnego typu problemami zdrowotnymi realizowanych „na odległość”. Telerehabilitacja umożliwia dostarczenie odbiorcy usług rehabilitacyjnych z wykorzystaniem sieci połączeń telekomunikacyjnych i Internetu. W odniesieniu do osób z wadą słuchu, w tym korzystających z tradycyjnych aparatów słuchowych i/lub implantów słuchowych, działania o charakterze rehabilitacyjnym wpisują się także w programy określane mianem teleaudiologii i telezdrowia. W artykule przedstawiono najważniejsze doniesienia z literatury (artykułów, prac doktorskich, doniesień wstępnych, streszczeń i prezentacji) oraz raportów z realizacji programów unijnych, które podsumowują badania i działania praktyczne skierowane do pacjentów dorosłych korzystających z protez słuchowych w ramach szeroko rozumianej telerehabilitacji. Przedstawione zostały modele postępowania, prowadzący i odbiorcy programów, formy świadczenia usług oraz wrażenia uczestników terapii organizowanych w systemie „tele”. Wykorzystanie technologii w przygotowaniu i prowadzeniu opieki nad osobami z wadą słuchu stanowi istotną pomoc zwłaszcza w rejonach, gdzie brak specjalistów lub ograniczony dostęp do nich determinuje skuteczność stosowania określonego postępowania medycznego.
FINANSOWANIE
Publikacja powstała w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” INNOSENSE, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
 
REFERENCJE (16)
1.
Wąsowski A, Skarżyński H, Bruski Ł, Lorens A, Obrycka A, Walkowiak A i wsp. Metoda zdalnego dopasowania implantu (telefitting) w Ogólnopolskiej Sieci Teleaudiologii. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): 39–43.
 
2.
Houston K, Fleming A, Brown K. Telepractice for individuals with hearing loss. Prezentacja ze strony: www.asha.org/telepractice.
 
3.
Fabry D. Applications of Telehealth for hearing care. Audiology Today, 2010; 22(5): 18–26.
 
4.
Swanepoel D, Hall J. A Systematic review of Telehealth applications in audiology. TELEMEDICINE and e-HEALTH, 2010; 16(2): 181–200.
 
5.
Pankowska A, Solnica J, Skarżyński H. Telerehabilitacja – nowa forma pomocy pacjentom korzystającym z systemu implantu ślimakowego w ramach programu opieki pooperacyjnej. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): 35–8.
 
6.
Solnica J, Pankowska A, Wasowski A i wsp. Home Rehabilitation Clinic (HRC) – the proposal of solution of organizing rehabilitation close to patient’s home. 10{th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, 2011; 261–4.
 
7.
Mashima P, Doarn Ch. Overview of Telehealth activities in speech–language oathology. TELEMEDICINE and e-HEALTH, 2008; 14(10): 1101–7.
 
8.
Thorén E, Svensson M, Törnqvist A, Andersson G, Carlbring P, Lunner T. Rehabilitative online education versus Internet discussion group for hearing aid users: A randomized controlled trial. J Am Acad Audiol, 2011; 22: 274–85.
 
9.
Ferguson M. Delivery of hearing healthcare and education using the Internet. ENT& Audiology News, 2012; 21(3): 68–70.
 
10.
Coutinho de Macedo E, Capovilla F, Cleber D, Orsati F, Nikaedo C. Development of a test battery to assess deaf language skills via www. Proceedings of the WebMedia & LA-Web 2004. Joint Conference 10th Brazilian Symposium on Multimedia and the Web, 2{nd Latin American Web Congress, 2004: 1–7.
 
11.
Glykas M, Chytas P. Technology assisted speech and language therapy. Int J Med Inform, 2004; 73: 529–41.
 
12.
Manchaiah VK, Stephens D, Andersson G, Rönnberg J, Lunner T. Use of the ‘patient journey’ model in the internet-based pre-fitting counseling of a person with hearing disability: study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 2013; 14: 25.
 
13.
Ferguson M, Henshaw H. Auditory training as an intervention for adults with hearing loss: the current state of play. ENT & Audiology News, 2011; 20(4): 104–6.
 
14.
Schoenberg M, Ruwe W, Dawson K, McDonald N, Houston B, Forducey P. Computer-based cognitive rehabilitation teletherapy program and a face-to-face rehabilitation program. Professional Psychology: Research and Practice, 2008; 39(2): 169–75.
 
15.
Brennan D, Barker L. Human factors in the development and implementation of telerehabilitation systems. J Telemed Telecare, 2008; 14: 55–8.
 
16.
Thoren SE. Internet interventions for hearing loss. Linköping, Linköping University, 2014.
 
Scroll to top