PRACA PRZEGLĄDOWA
Występowanie szumów usznych u dzieci – przegląd piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 29-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Danuta Raj-Koziak   

Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: d.koziak@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2016;5(1):9-14
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat szumy uszne stały się przedmiotem zainteresowania audiologów oraz laryngologów. Szczegółowej analizie podano częstość występowania tego problemu. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki większości opublikowanych dotychczas badań oceniających częstość występowania szumów usznych u dzieci. Wyniki te nie są tak jednoznaczne jak w populacji osób dorosłych i różnią się między sobą w szerokim zakresie, co nie pozwala na zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej kwestii.
FINANSOWANIE
Publikacja powstała w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” INNOSENSE, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
 
REFERENCJE (28)
1.
Baquley DM, Mc Ferran DJ. Tinnitus in childhood. Int J of Otorhinolaryngol, 1999; 49: 99–105.
 
2.
Savastano M. Characteristics of tinnitus in childhood. Eur J Pediatr, 2007; 166(8): 797–801.
 
3.
Thomas CH. Physical aspects of tinnitus. J Laryngol, 1938; 3: 68–78.
 
4.
Venters RS. Discussion on tinnitus aurium. Proc Roy Soc Med, 1953; 46: 825–29.
 
5.
Reed GF. An audiometric study of 200 cases of subjective tinnitus. Arch Otolaryngol, 1960; 71: 84–104.
 
6.
Nodar RH. Tinnitus aurium in school age children: a survey. J Aud Res, 1972; 12: 133–35.
 
7.
Mills RP, Albert DM, Brain CE. Tinnitus in childhood. Clin Otolaryngol. Allied Sci, 1986; 11(6): 431–34.
 
8.
Graham JM, Butler J. Tinnitus in children. J Otolaryngol Otol, 1984 (Suppl.); 2009; 236–41.
 
9.
Viani LG. Tinnitus in children with hearing loss. J of Laryngol and Otol, 1989; 103: 1142–45.
 
10.
Drukier GS. The prevalence and characteristics of tinnitus with profound sensorineural hearing impairment. Am Ann Deaf, 1989; 134: 260–64.
 
11.
Stouffer J i wsp. Tinnitus in normal hearing and hearing-impaired children. In IV International Tinnitus Seminar. Kugler Publications. Bordeaux, 1992.
 
12.
Bartnik G, Fabijańska A, Raj-Koziak D. Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa u dzieci. Audiofonologia, 2000; 18(1): 159–65.
 
13.
Borawska B, Bartnik G, Raj-Koziak D, Fabijańska A, Skarżyński H, Mrówka M. Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa u dzieci w materiale Kliniki Szumów Usznych IFIPS w Warszawie. Audiofonologia, 2003; 23: 119–25.
 
14.
Anst G. Tinnitus in childhood. Int Tinnitus J, 2002; 8(1): 20–26.
 
15.
Holgers KM. Tinnitus in 7-year-old children. Eur. J. Pediatr, 2003; 162(4): 276–78.
 
16.
Juul J, Barrenäs M-L, Holgers K-M. Tinnitus and hearing in 7–year-old children. Arch Dis Child. 2012; 97(1): 28–30.
 
17.
Coelho CB, Sanchez TG, Tyler RS. Tinnitus in children and associated risk factors. Prog Brain Res., 2007; 166: 179–91.
 
18.
Aksoy S. i wsp. The extent and level of tinnitus in children of central Ankara. Int J Pediatr Otolaryngol, 2007; 71(2): 263–68.
 
19.
Bulbul SF, Muluk NB, Cakir EP, Tufan E. Subjective tinnitus and hearing problems in adolescens. Int J Pediatr Otolaryngol, 2009; 73(8): 1124–31.
 
20.
Raj-Koziak D, Piłka A, Bartnik G, Fabijańska A, Kochanek K, Skarzyński H. Ocena częstości występowania szumów usznych wśród 7-latków w Polsce wschodniej. Otolaryngol Pol, 2011; 65(2): 106–109.
 
21.
Raj-Koziak D, Skarżyński H, Kochanek K, Fabijańska A. Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci w Polsce. Otolaryngol Pol, 2013; 67(3): 149–53.
 
22.
Mahboubi H, Oliaei S, Kiumehr S, Dwabe S, Djalilian HR. The prevalence and characteristics of tinnitus in the youth population of the United States. Laryngoscope, 2013; 123, 2001–8.
 
23.
Park B, Choi HG, Lee HJ, An SY, Kim SW, Lee JS i wsp. Analysis of the prevalence of and risk factors for tinnitus in a young population. Otol Neurotol, 2014; 35, 1218–22.
 
24.
Piotrowska A, Raj-Koziak D, Lorens A, Skarżyński H. Tinnitus reported by children aged 7 and 12 years. Int J Pediatr Otolaryngol, 2015; 79: 1346–50.
 
25.
Kim YH, Jung HJ, Kang SI, Park KT, Choi J, Oh S i wsp. Tinnitus in children: Association with stress and trait anxiety. Laryngoscope, 2012; 122: 2279–84.
 
26.
Bartnik G, Stępień A, Raj-Koziak D, Fabijańska A, Niedziałek I, Skarżyński H. Troublesome tinnitus in children: epidemiology, audiological profile and preliminary results of treatment. Int J of Pediatrics, 2012; 1–5.
 
27.
Holgers KM, Petterson B. Noise exposure and subjective hearing symptoms among school children in Sweden. Noise Health, 2005; 7(27): 27–37.
 
28.
Kentish RC, Cocker SR, Mc Kenna L. Children’s experience of tinnitus: preliminary survey of children presenting to psychology department. Br J Audiol, 2000; 34(6): 335–40.
 
Scroll to top