PRACA BADAWCZA
Pilotażowe przesiewowe badania słuchu u dzieci w wieku szkolnym z różnych krajów w Afryce
Piotr H. Skarżyński 1,2,3,4, A-B,E
,
 
,
 
Adam Piłka 1, B-D
,
 
,
 
Elżbieta Gos 1, C-E
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
3
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
4
Centrum Słuchu i Mowy Medincus, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 24-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Weronika Świerniak   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: w.swierniak@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2018;7(4):29-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp i cel pracy:
Badania przesiewowe słuchu odgrywają niezwykle ważną rolę w profilaktyce. Pozwalają one na wczesne wykrycie zaburzeń słuchu, umożliwiając w ten sposób szybkie rozpoczęcie leczenia, oraz eliminują lub minimalizują negatywne konsekwencje związane z tego rodzaju dysfunkcją. Dzieci z zaburzeniami słuchu często mają opóźniony rozwój mowy oraz zdolności poznawczych, co może skutkować trudnościami w uczeniu się oraz obniżać wyniki w nauce. Od wielu lat Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) podejmuje szereg inicjatyw w zakresie badań przesiewowych słuchu w wielu krajach na różnych kontynentach. Głównym celem tych działań jest wczesne wykrycie wad słuchu, szczególnie u dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole, oraz zwiększanie świadomości rodziców i środowiska szkolnego na temat problemów ze słuchem. Kolejnym celem jest poprawa jakości opieki medycznej i profilaktyki, zwłaszcza w krajach afrykańskich, poprzez umożliwienie dostępu do badań i promowanie zdrowego stylu życia.

Materiał i metody:
Badaniami objęto łącznie 608 uczniów w wieku od 6 do 12 lat. Badania słuchu wykonano w czterech państwach afrykańskich: w Kamerunie zbadano 260 uczniów, w Nigerii – 196 uczniów, w Rwandzie – 183 uczniów, a w Tanzanii – 199 uczniów. Badania przesiewowe wykonano przy użyciu Platformy Badań Zmysłów (PBZ); z zastosowaniem audiometrycznej procedury pomiaru progu słuchu. PBZ, opracowana przez Instytut Narządów Zmysłów, jest niezbędna w przypadku badań z udziałem dużej liczby osób. Wartości progowe dla przewodnictwa powietrznego określano w zakresie częstotliwości 0,5–8 kHz. Za nieprawidłowy wynik testu uznawano wartość progową dla przewodnictwa powietrznego wynoszącą 25 dB HL i więcej dla co najmniej jednej częstotliwości w co najmniej jednym uchu. W niektórych krajach protokół badań rozszerzono dodatkowo o wideootoskopię.

Wyniki:
Nieprawidłowy wynik przesiewowy uzyskano u 188 osób, tj. u 22,4% badanych dzieci. Wśród dzieci w wieku 6–9 lat uzyskano 20,8% wyników dodatnich, natomiast wśród dzieci w wieku 10–12 lat – 24,5%. Stwierdzono dużą liczbę jednostronnych ubytków słuchu. Z przeprowadzonych badań wynika, że we wszystkich krajach uczestniczących w programie przesiewowym skala ubytków słuchu wśród dzieci w wieku szkolnym jest znaczna.

Wnioski:
Pilotażowe badania przesiewowe wykazały, że opracowany w Polsce model organizacyjny badań przesiewowych oraz stosowane w nich metody, urządzenia i systemy informatyczne mogą być z powodzeniem wykorzystywane nie tylko w krajach europejskich, lecz także afrykańskich. Należy podkreślić, że wykonywane przez IFPS przesiewowe badania słuchu były jednocześnie pierwszym screeningiem przeprowadzonym w szkołach znajdujących się w omawianych krajach afrykańskich. Uzyskane w ramach tego pilotażu wyniki wskazują na dużą częstość występowania problemów ze słuchem u dzieci w wieku szkolnym. W krajach tych zaleca się zatem wdrożenie badań przesiewowych słuchu jako rutynowej procedury w opiece medycznej.

 
REFERENCJE (23)
1.
Broz Frajtag J. Communication Problems and Quality of Life People with Hearing Loss. Glob J Otolaryngol, 2017; 10(4).
 
2.
Skarzyński PH, Świerniak W, Piłka A, Skarżyńska MB, Włodarczyk AW, Kholmatov D i wsp. A Hearing Screening Program for Children in Primary Schools in Tajikistan: A Telemedicine Model. Med Sci Monit Int Med J Exp Clin Res, 2016; 22: 2424–30.
 
3.
Olusanya BO, Neumann KJ, Saunders JE. The global burden of disabling hearing impairment: a call to action. Bull World Health Organ, 2014; 92(5): 367–73.
 
4.
Wilson J. Deafness in developing countries Approaches to a global program of prevention. Arch Otolaryngol Chic Ill 1960, 1985; 111(1): 2–9.
 
5.
Skarżyński PH, Kochanek K, Skarżyński H i wsp. Hearing screening program in school-age children in Western Poland. Int Adv Otol, 2011; 7: 94–200.
 
6.
Skarżyński PH, Świerniak W, Piłka A, Dajos-Krawczyńska K, Bruski Ł, Kralczyński Ł. Pilotażowy program badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym w Tadżykistanie. Now Audiofonol, 2013; 2(5): 42–47.
 
7.
Skarżyński P, Pilka A, Ludwikowski M, Skarżyńska MB. Comparison of the frequency of positive hearing screening outcomes in school children from Poland and other countries of Europe, Central Asia, and Africa. J Hear Sci, 2015; 4: 51–58.
 
8.
Skarzynski H, Kochanek K, Senderski A, Skarzynski PH, Ludwikowski M, Kopaczewski M i wsp. Organization of the hearing screening examinations in Polish schools in rural areas and small towns. Cochlear Implants Int, 2010; 11 Suppl 1: 143–47.
 
9.
Gos E, Ludwikowski M, Skarżyński H, Skarżyński PH. Elementy profilaktyki i edukacji zdrowotnej w badaniach przesiewowych słuchu dzieci w wieku szkolnym. Now Audiofonol, 2017; 6(3): 19–25.
 
10.
Skarżyński H, Piotrowska A. Prevention of communication disorders – screening pre-school and school-age children for problems with hearing, vision and speech: European Consensus Statement. Med Sci Monit Int Med J Exp Clin Res, 2012; 18(4): 17–21.
 
11.
Skarżyński H, Piotrowska A. Screening for pre-school and school-age hearing problems: European Consensus Statement. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2012; 76(1): 120–21.
 
12.
Śliwa L, Jędrzejczak WW, Kochanek K. Report on 10th Congress of European Federation of Audiology Societies (EFAS), Warsaw, June 2011. J Hear Sci, 2011: 1(2): 91–96.
 
13.
Skarżyński PH, Ludwikowski M. Hearing screening around the world. W: Hatzopoulos S. An Excursus into Hearing Loss, IntechOpen, 2018. https://www.intechopen.com/boo....
 
14.
School-age hearing screening: identification of hearing impairments in first grade students, http://www.scielo.br/scielo.ph....
 
15.
Bess FH. The minimally hearing-impaired child. Ear Hear, 1985; 6(1): 43–47.
 
16.
Niskar AS, Kieszak SM, Holmes A, Esteban E, Rubin C, Brody DJ. Prevalence of hearing loss among children 6 to 19 years of age: the Third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA, 1998; 279(14): 1071–75.
 
17.
Adejumo AMO and OR. An Investigation of Hearing Loss among School Age Children through Audiological Assessment in Ibadan, Oyo State, Nigeria. Ilköğr Online, 2011; 10(1).
 
18.
Sarafraz M, Ahmadi K. A practical screening model for hearing loss in Iranian school-aged children. World J Pediatr WJP, 2009; 5(1): 46–50.
 
19.
O.O. Simooya, Antiprotozoal drugs, w: Side Effects of Drugs Annual: A worldwide yearly survey of new data in adverse drug reactions, Elsevier, 2014; 35: 495-502.
 
20.
Gürkov R, Eshetu T, Miranda IB, Berens-Riha N, Mamo Y, Girma T i wsp. Ototoxicity of artemether/lumefantrine in the treatment of falciparum malaria: a randomized trial. Malar J, 2008; 7: 179.
 
21.
Tange RA, Dreschler WA, Claessen FAP, Perenboom RM. Ototoxic reactions of quinine in healthy persons and patients with Plasmodium falciparum infection. Auris Nasus Larynx, 1997; 24(2): 131–6.
 
22.
Seligmann H, Podoshin L, Ben-David J, Fradis M, Goldsher M. Drug-induced tinnitus and other hearing disorders. Drug Saf, 1996; 14(3): 198–212.
 
23.
Fortnum H, Ukoumunne OC, Hyde C, Taylor RS, Ozolins M, Errington S i wsp. A programme of studies including assessment of diagnostic accuracy of school hearing screening tests and a cost-effectiveness model of school entry hearing screening programmes. Health Technol Assess Winch Engl, 2016; 20(36): 52–57.
 
Scroll to top