PRACA BADAWCZA
Wykorzystanie aplikacji uSound do badań przesiewowych słuchu u osób dorosłych
,
 
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
4
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 24-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Kutyba   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: j.kutyba@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2018;7(2):17-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Na rynku aplikacji instalowanych w telefonach komórkowych dostępne są narzędzia przeznaczone do samodzielnej oceny słuchu. Skorzystać z nich może każdy użytkownik posiadający telefon komórkowy z odpowiednim oprogramowaniem i dostępem do Internetu, gdyż nie wymagają one dysponowania dodatkowym specjalistycznym sprzętem oraz profesjonalną wiedzą. Atrakcyjność i przystępność proponowanych rozwiązań skłania do refleksji nad możliwościami wykorzystania tych narzędzi w badaniach przesiewowych słuchu.

Cel:
Cel pracy stanowi ocena przydatności i wiarygodności anglojęzycznej aplikacji uSound, instalowanej na telefonach komórkowych, w kontekście samodzielnego wykonania przesiewowego badania słuchu i wyznaczenia progów słyszenia u osób dorosłych.

Materiał i metody:
Grupę badaną stanowiło 20 osób w wieku od 17 do 67 r.ż. Wszyscy uczestnicy przeszli dwukrotne badanie słuchu dla częstotliwości 250–8000 Hz. Pierwsze badanie było wykonywane samodzielnie, za pomocą aplikacji, przez osoby biorące udział w badaniu. Drugie badanie zostało przeprowadzone przez osobę wykwalifikowaną, na urządzeniu wykorzystywanym powszechnie w badaniach przesiewowych słuchu – Platformie Badań Zmysłów. Warunki badania były jednakowe dla wszystkich uczestników. Za nieprawidłowy wynik badania przyjmowano wartość progu słyszenia wynoszącą minimum 25 dB, dla co najmniej jednej częstotliwości, w przynajmniej jednym uchu.

Wyniki:
Oceny przydatności aplikacji uSound dokonano, porównując wyniki uzyskane z obu narzędzi. Przeprowadzone badania wykazały, że wyniki uzyskane za pomocą aplikacji uSound pokrywają się z wynikami uzyskanymi za pomocą Platformy. Testowana aplikacja pozwala na samodzielne wykonanie badania słuchu, a uzyskany wynik nieprawidłowy powinien skłonić do wizyty u specjalisty.

Wnioski:
Prezentowane wyniki należy uznać za wstępne. Wymagają one potwierdzenia badaniami przeprowadzonymi z udziałem większej i bardziej zróżnicowanej grupy badanej. Niemniej jednak badania przeprowadzane na całym świecie dowodzą, że możliwe jest uzyskanie wiarygodnych pomiarów za pomocą różnych urządzeń. Dzięki alternatywnym metodom pomiaru progów słyszenia zwiększa się możliwość dotarcia do większej liczby osób, również na obszarach, gdzie dostęp do specjalistów jest ograniczony.

 
REFERENCJE (28)
1.
Lieu JEC. Variations in the prevalence of hearing loss in children: truth or artifact? JAMA Otolaryngol Head Neck Surg, 2017.
 
2.
Agmon M, Lavie L, Doumas M. The association between hearing loss, postural control, and mobility in older adults: A systematic review. J Am Acad Audiol, 2017; 28(6): 575–88.
 
3.
Imam L, Hannan SA. Noise-induced hearing loss: a modern epidemic? Londyn: Br J Hosp Med; 2017.
 
4.
Acoustics in Educational Settings: Technical Report ASHA Working Group on Classroom Acoustics-See more at: http://www.asha.org/docs/html/....
 
5.
Bagai A, Thavendiranathan P, Detsky AS. Does this patient have hearing impairment. JAMA, 2006; 295: 416–28.
 
6.
Beaglehole R, Bonita R, Kjellstrom T. Podstawy epidemiologii. Łódź: Instytut Medycyny Pracy; 1996.
 
7.
Skarzynski H, Kochanek K, Senderski A, Skarzynski PH, Ludwikowski M, Kopaczewski M i wsp. Organization of the hearing screening examinations in polish schools in rural areas and small towns. Cochlear Implants Int, 2013; 11: 143–47.
 
8.
Skarżyński PH, Kochanek K, Skarżyński H, Senderski A, Wysocki J, Szkiełkowska A i wsp. Hearing Screening Program in School-Age Children in Western Poland. Int Adv Otol, 2011; 7(2): 194–200.
 
9.
Skarżyński PH, Świerniak W, Piłka A, Skarżyńska MB, Włodarczyk AW i wsp. A Hearing Screening Program for Children in Primary Schools in Tajikistan: A Telemedicine Model. Med Sci Monit, 2016; 22: 2424–30.
 
10.
Skarzynski PH, Wlodarczyk AW, Kochanek K, Pilka A, Jedrzejczak WW, Olszewski L i wsp. Central auditory processing disorder (CAPD) tests in a school-age hearing screening programme – analysis of 76,429 children. Ann Agric Environ Med, 2015; 22(1): 90–95.
 
11.
Skarżyński H, Mueller-Malesińska M, Kochanek K i wsp. Metody stosowane do badań przesiewowych słuchu u noworodków. Audiofonologia, 1997; 11: 139–46.
 
12.
Kochanek K. Badania przesiewowe słuchu. W: Śliwińska-Kowalska M., red. Audiologia kliniczna. Łódź: Mediton; 2005, 391–96.
 
13.
Sułkowski WJ. Zasady profilaktyki uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem. Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera; 2001, 57–61.
 
14.
Kochanek K. Historia badań przesiewowych. Instytut Fizjologii Patologii Słuchu w Warszawie, 2011. http://www.ifps.pl/; (dostęp 03-03-2017).
 
15.
Mueller-Malesińska M, Ratyńska J, Kochanek, Skarżyński H. Perspektywy rozwoju badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt w Polsce. Audiofonologia, 1998; 13: 223–28.
 
16.
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Program powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków. http://wosp.org.pl/medycyna/ba...; (dostęp 04-01-2017).
 
17.
Skarżyński PH, Ludwikowski M, Piłka A, Skarżyńska MB. Pilotażowe badania przesiewowe słuchu w Senegalu i Wybrzeżu Kości Słoniowej. Now Audiofonol, 2016; 5(1) Suplement: 10.
 
18.
Fagan JJ, Jacobs M. Survey of ENT services in Africa: Need for a comprehensive intervention. Global Health Action, 2009; 1–7.
 
19.
Goulios H, Patuzzi RB. Audiology education and practice from an international perspective. Int J Audiol, 2008; 47: 647–64.
 
20.
World Health Organization. Multi-country Assessment of National Capacity to Provide Hearing Care. Geneva Switzerland. Available from: http://0-www.who.int.innopac.u... WHOReportHearingCare_Englishweb.pdf; (dostęp 06-03-2017).
 
21.
Swanepoel D, Clark JL, Koekemoer D, Hall JW, Krumm M i wsp. Telehealth in audiology: The need and potential to research underserved communities. Int J Audiol, 2010; 49: 195–202.
 
22.
Kelly T, Minges M: Exclusive Summary. Washington: World Bank; 2012.
 
23.
O’Neal J, Finitzo T, Littman T. Neonatal hearing screening: follow up and diagnosis. Audiology Diagnosis, 2000; 527–44.
 
24.
 
25.
Piotrowska A, Zapert A, Tarczyński K, Kochanek K. Analiza wybranych parametrów audiometrycznych przesiewowych badań słuchu wykonywanych w szkołach. Now Audiofonol, 2014; 3(4): 9–13.
 
26.
http://www.oorcheck.nl/; (dostęp 20-12-2016).
 
27.
 
28.
 
Scroll to top