PRACA PRZEGLĄDOWA
Metoda Audytywno-Werbalna w rehabilitacji słuchu i mowy dzieci z wadą słuchu – historia, zasady i praktyka
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Rehabilitacji, Kajetany
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, Kajetany
 
 
Data publikacji: 04-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Pankowska   

Światowe Centrum Słuchu, Klinika Rehabilitacji, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: a.pankowska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2013;2(4):22-27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zastosowanie implantów ślimakowych oraz najnowszych aparatów słuchowych daje małym dzieciom z wadami słuchu możliwości odbioru sygnałów akustycznych w stopniu, który wcześniej był nieosiągalny. Urządzenia te umożliwiają małym pacjentom odbiór sygnałów (słyszenie), a właściwie organizowana i systematycznie prowadzona rehabilitacja pozwala rozwijać słuchanie, nabywanie języka i umiejętność mówienia. Istnieje wiele metod pracy z małymi dziećmi, które stosuje się obecnie. W niniejszym artykule przedstawione zostaną historia, założenia, zasady i praktyka Metody Audytywno-Werbalnej (ang. Auditory-Verbal Therapy, AVT). Jest ona oparta przede wszystkim na kanale słuchowym, a jej nadrzędnym celem jest, by dzieci z wadą słuchu wzrastały w normalnym środowisku (tam, gdzie żyją i uczą się), by uczynić je osobami niezależnymi i biorącymi udział w życiu otoczenia. Środkiem do tak określonego celu jest nauka poprzez słuchanie, bez korzystania z odczytywania mowy z ust, gestów, znaków alfabetu palcowego lub znaków języka migowego. Inspiracją do przedstawienia tych informacji był udział grupy specjalistów z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w jedynych w Polsce Międzynarodowych Warsztatach Naukowo-Szkoleniowych dla Terapeutów Mowy „Listening for Life. Auditory-Verbal Therapy: Principles into Practice”, prowadzonych przez prof. Warrena Estabrooksa oraz doświadczenia zdobyte w pracy z małymi dziećmi.
 
REFERENCJE (3)
1.
Urbantschitsch V. Auditory Training for Deaf Mutism and Aquired Deafnes (S.R. Silverman, Trans.). Washington: Alexander Graham Bell Association for the Deaf; 1982.
 
2.
Estabrooks W i wsp. Materiały dla uczestników Warsztatów Naukowo-Szkoleniowych dla Terapeutów Mowy „Listening for Life. Auditory-Verbal Therapy: Principles into Practice”, 2008–2009.
 
3.
Estabrooks W. 50 FAQ About AVT. Washington: Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing, Inc.; 2001, 156–61.
 
Scroll to top