p-ISSN 2084-946x

Logo

Nowa Audiofonologia

Prof. SkarzynskiCzasopismo " Nowa Audiofonologia" poświęcone jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej, logopedii, surdologopedii, językoznawstwa, psychologii, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikowane są w nim prace przeglądowe, prace oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, a także sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Celem czasopisma jest nie tylko zaoferowanie lekarzom i innym naukowcom, a także praktykom reprezentującym różne dziedziny, znakomitego forum wymiany doświadczeń, lecz także zapewnianie istotnej wiedzy pomocnej w pracy z pacjentami z zaburzeniami słuchu, głosu, mowy i równowagi. Czytelnicy mają bezpłatny dostęp do publikowanych artykułów przez stronę internetową www.nowaaudiofonologia.pl, a także mogą zamówić wersję papierową czasopisma " Nowa Audiofonologia".

Autorzy nie ponoszą żadnych opłat za zgłoszenie, publikację i recenzję nadesłanych artykułów.... read more

Wolumin 5(2) 2016

Opublikowano: 2016-07-08

Sprawozdanie z Euro-CIU Workshop, 15–16.04.2016 r., Gazzada Schianno, Włochy

Anna Obszańska, Małgorzata Jeruzalska

(Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany, Poland)

Now Audiofonol 2016; 5(2): 73-75

ID: 899299


ABSTRACT: Europejskie Stowarzyszenie Użytkowników Implantu Ślimakowego Euro-CIU, zrzeszające 25 stowarzyszeń i organizacji z 28 krajów Europy i liczące ok. 120 tys. członków, jest jedną z największych organizacji pozarządowych reprezentujących osoby z implantem ślimakowym. Celem tego stowarzyszenia jest informowanie, edukowanie, wspieranie i włączanie osób korzystających z systemu implantu ślimakowego i ich rodzin, a także specjalistów oraz ludzi związanych z polityką, w wymianę informacji i czynne uczestnictwo w debatach publicznych na temat systemu opieki nad osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi, aby ujednolicić w krajach europejskich standardy dotyczące diagnostyki, leczenia i rehabilitacji tej grupy pacjentów.

Słowa kluczowe: Activities of Daily Living, Cochlear Implants, Correction of Hearing ImpairmentPodobne artykuły (0)

Wkrótce...

Opublikowano: 2016-04-12

Sprawozdanie z 43rd American Auditory Society Scientific and Technology Meeting, 3–5.03.2016 r., Scott...


W. Wiktor Jędrzejczak

Now Audiofonol 2016; 5(1): 97-98

ID: 898925

Opublikowano: 2016-04-12

Przedstawienie wybranych rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w urządzeniach do bad...


Krzysztof Tarczyński, Anna Piotrowska

Now Audiofonol 2016; 5(1): 89-93

DOI: 10.17431/895214